Oulun Goonpellaajien hallitukseen valittiin vuodeksi 2006 seuraavat henkilöt:

Puheenjohtaja Ilkka Mattila
Varapuheenjohtaja Paavo Pietarila
Taloudenhoitaja Tiia Kekkonen
Sihteeri Jussi Määttä (eronnut 20.7.2006)
Jäsenvastaava Markus Hietava
Turnausvastaava Antti Törmänen
Matkavastaava Saammal Morottaja
Hallituksen jäsen Ari Kauppi
Hallituksen varajäsenet Tuomo Mattila ja Mikko Nieminen

Vuoden 2006 toiminta

Lyhennelmät kokkouksista#

7. kokkous ke 13.9. Toivoniemessä#

 • sääjettiin mm. sääntöjä, ylleiskokkousta, OM-karsintoja ja alkeiskursseja.

6. kokkous ke 23.8. Toivoniemessä#

 • issoimpana asiana oli tän syksyn ja ens vuojen turnausten aikojen ja muittenkin niihin liittyvien asioitten päättäminen.

5. kokkous to 22.6. Toivoniemessä#

 • Samasa yhteyvessä pijettiin sauna-, peli- ja grillausilta.
 • Sääjettii Oulun Kesää
 • päätettii hankkia kaupungilta saavulla runsaalla avustuksella aluksi suunilleen viielläsaalla kelloja, lautoja ja kiviä.
 • Matka-avustusten määriä käyvään läpi sitte, ko saahaan matkavastaava takas etelää.

4. kokkous su 7.5. Tuiran piitsillä#

 • Samala sielä oli ylleinen peli-ilta.
 • Pankkitili oli saatu perustettua, ry-paperit jätettyä ja tukia hajettua
 • monenmoisia niihin liittyviä asioita käytiin kokkouksessa läpi, mm. hallituksen jäsen Saammal Morottaja valittiin matkavastaavaksi.

3. kokkous irkisä#

 • Hallitus kokkoontu irkisä päättääkseen, että pistetäänkö kevätturnauksen palkintosummiin lissäystä kerhon kassasta.

2. kokkous la 18.3.2006 Toivoniemesä#

 • kokkous pijettiin just enne kevätkokkousta
 • keskityttii lähinnä muokkaamaan kevätkokouksessa käsiteltävät asiakirjat.

1. kokkous su 26.2.2006. Toivoniemesä#

 • hallituksen järjestäytymiskokkous.
 • Puheenjohtaja Ilkka Mattila valittiin perustamiskokouksessa.
 • Hallituksen kokkouksessa varapuheenjohtajaksi valittiin Paavo Pietarila, taloudenhoitajaksi Tiia Kekkonen, sihteeriksi Jussi Määttä, jäsenvastaavaksi Markus Hietava ja turnausvastaavaksi Antti Törmänen.
 • Muut hallituksen jäsenet Ari Kauppi ja Saammal Morottaja jäivät toistaiseksi ilman lisätehtäviä.
 • Kokouksessa päätettiin avata tili, hakea Oulun kaupungin nuorisotoimen projektiavustusta ja rekisteröidä yhdistys
 • Päätettii myös järjestää Oulun Kevätturnaus osana Suomi-GP:tä
 • päätettii pitää yhdistyksen kevätkokous lauantaina 18.3.
 • sitte päätettii delegoida jäsenten hyväksyminen jäsenvastaavalle, antaa taloudenhoitajlle oikeus maksaa juoksevia kuluja budjetin puiteissa sekä perustaa yhdistykselle yleisen sähköpostilistan ja hallituksen sähköpostilistan lisäksi jäsentiedotuslista.

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
pdf
OGP Hallitus 2-2006 poytakirja... 38.1 kB 1 03-May-2006 19:25 Jussi Määttä
pdf
OGP hallu1-2006 PK.pdf 49.6 kB 1 04-Mar-2006 17:58 JussiMäättä
zip
OGP-ilmolomakkeet.zip 11.4 kB 1 04-Mar-2006 18:13 82.128.186.58

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)