Oulun Goonpellaajien syyskokous 2006#

Lauantaina 25.11.2006 kello 18.00 alkaen
Toivoniementie 1 A, kellarin kerhohuone (ja sauna)

ESITYSLISTA#

1 Kokouksen avaus

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3 Kokouksen järjestäytyminen

4 Sääntömuutosehdotus

5 Toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksu vuodelle 2007

6 Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta

7 Yhden tai kahden tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta

8 Muut esille tulevat asiat

9 Kokouksen päättäminen

Kokouksen jälkeen sauna- ja peli-ilta! #

Sauna varataan 20-22.00, pyyhkeitä on kymmenelle ensimmäiselle.

Voidaan haluttaessa pitää pikapeli- tai bonusturnaus, tuomme paikalle kelloja tarpeen mukaan. Isoja lautoja paikalla valmiiksi viisi, pikkulautoja kymmenen ja kiviä kuudet.

Jos sinulla on ongelmia sisäänpääsyssä, soita Tiialle 044 557 3440

Kartta paikalle löytyy täältä(maps.google.com) ja täältä(kartta.ouka.fi)

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
pdf
SK liite Talousarvio 2007.pdf 31.8 kB 1 29-Nov-2006 17:42 IlkkaMattila

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)