Order of the Self Atari Championship 2004#

O.S.A.
Tuloksia

Säännöt#

Turnaukseen saavat osallistua vain O.S.A.:n jäsenet.
Turnauksessa pelataan round robin järjestelmällä.
Pelit pelataan tasa-avauksella. Alemman suomi rankin omaava saa valita kummalla pelaa.
Peliaika 35 min/pelaaja, byo-yomi 25 kiveä/ 5 min. Komi 6.5
Voitosta saa 1 pisteen, tappiosta 0.
Jos round robinin jälkeen pelaajat ovat tasapisteissä keskenäinen peli ratkaisee. Mikäli tällä säännöllä ei selvyyttä saada (vaatii useamman pelaajan päätymistä samoihin pisteisiin), SODOS ratkaisee. Jos tälläkään ei saada eroa aikaan, tasapisteisiin ja -SODOSiin päätyneet pelaajat pelaavat keskenään uuden, ratkaisevan round robin -sarjan. Näitä sääntöjä sovelletaan ainoastaan selvitettäessä turnauksen voittajaa.
Pelit pelataan KGS:ssä tammikuun 1. ja 31. välisenä aikana.
Pelaajat sopivat keskenään pelin tarkemman ajankohdan.

Osallistumismaksu#

Osallistumismaksuna ajateltu 2 Euroa (Käytetään pokaalin ostamiseen voittajalle.)

Ilmoittautuminen ON PÄÄTTYNYT!#

Kiinnostuneet nimi listaan (7 kiinnostunutta tarvittaisiin että turnaus pidetään)

Ilmoittautuminen viimeistään 24.12.

Nr Nimi
1 Tero Laaksonen
2 Roberto Corsini
3 Harri Laaksonen
4 Joonas Laulumaa
5 Ilkka Vanhapelto
6 Ville Kirjavainen
7Jesse Savo
8 Marko Salojärvi
9 Tuomo Komulainen
10 Matias Virsu
11 Elias Haviola

Kommenteja/Ehdotuksia#

 • Pokaali ostetaan vasta kun voittaja on selvillä ja pokaaliin tulee turnauksen sekä voittajan nimi kaiverrettuna. (koko osallistumismaksu käytetään pokaalin hankkimiseen, mut jos osallistumismaksuja jää yli, rahat säästetään seuraavaa turnausta varten.) -Robi
 • Käytännön turnausjärjestely on hyvin epävirallista ja löysää - pelaajilla on velvollisuus ottaa yhteyttä muihin pelaajiin ja järjestää turnauspelinsä. Apua toki saa yhteydenpitoon jos sitä tarvitsee. -Robi
 • Pelihaasteet voi aloittaa heti joulun jälkeen.-Robi
 • Pelaajille on ilmoitettu kgs:n kautta tulosten ilmoittamisesta ja turnausmaksun maksamisessa.

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)