Prioriteetti 1: Kytke!#

Onko joku ryhmäsi leikattu irti? Kyllä Voiko sille tehdä helposti silmät? Kyllä Tee ne (1)
Ei Uhraa se. (2)
Ei Seuraava kaavio.

Onko jokin ryhmistäsi leikattavissa irti? Kyllä Kytke. (3)
Ei Seuraava kaavio.

Prioriteetti 2: Tee aluetta!#

Saatko jostain rajattua helposti ison palan aluetta? Kyllä tee niin (4)
Ei Seuraava kaavio.
Onko jokin nurkka varmistamatta? Kyllä Pelaa sinne. (5)
Ei Seuraava kaavio.

Onko jokin laita pelaamatta? Kyllä Pelaa sinne. (6)
Ei Seuraava kaavio.

Onko alueesi reunoissa reikiä? Kyllä Paikkaa ne. (7)
Ei Sovella tätä kaaviota käänteisesti vastustajaasi! (8)

Esimerkkipeli (valkea: gnuGo 3.4, 10-tasolla)

+-----------+
|...........|
|.3.........|
|..#..2..#..|
|...........|
|...........|
|..4........|
|...........|
|...........|
|..#.....1..|
|...........|
|...........|
+-----------+
Dia: 1-4

Mustan 2 ja 4 noudattavat orjallisesti ohjesääntöä (3). Parempi vastaus Valkean 3:een olisi näin:

+-----------+
|...7910.....|
|133568......|
|114#..2..#..|
|12..........|
|.14.........|
|...........|
|...........|
|...........|
|..#.....1..|
|...........|
|...........|
+-----------+
Dia: Variaatio 1

Valkea voi luovuttaa.


+-----------+
|...........|
|.O5......10.|
|..#6.#..#..|
|a..........|
|.........9.|
|..#........|
|...........|
|...........|
|..#.....O..|
|.8..7....b.|
|...........|
+-----------+
Dia: 5-10

Mustan kaikki kivet on nyt kytketty, joten musta ottaa kärsivällisesti jäljellä olevat nurkat (5). Valkea on tässä vaiheessa saanut otettua kiinni tasoituskivistä tulleen edun. Oleellista kuitenkin on, että mustan yhdelläkään ryhmällä ei ole mitään hätää, joten jos valkea tuhoaa vasemman laidan pelaamalla "A", musta voi ottaa valkean nurkan pelaamalla "B".


+-----------+
|15...13......|
|14OO......#.|
|1612##.#..#..|
|...........|
|.........O.|
|..#........|
|...........|
|.........17.|
|..#...11.O..|
|.#..O......|
|...........|
+-----------+
Dia: 11-17

Valkea ei kuitenkaan sulje nurkkaansa kunnolla, joten musta saa vasemman laidan (4), ja valkean on vielä paikattava 17:lla. Nyt musta on hiukan jäljessä, mutta hätä ei ole tämän näköinen.


+-----------+
21O..19O20.....|
|#OO.18....#.|
|####.#..#..|
|...........|
|.........O.|
|..#........|
|...........|
|.........O.|
|..#...O.O..|
|.#..O......|
|...........|
+-----------+
Dia: 18-21

Musta saa ylälaidankin (4), ja peli on laudalla tasan. Mustalla on siirtovuoro, joten hyvältä näyttää.

+-657-------+
|O.43O2.....|
|#OO.1....#.|
|####.#..#..|
|...........|
|.........O.|
|..#........|
|...........|
|.........O.|
|..#...O.O..|
|.#..O......|
|...........|
+-----------+
Dia: Variaatio 2

Valkea ei voi estää mustaa ottamasta laitaa.

+----333132----+
OO..OO#34....|
|#OO.#....#.|
|####.#..#..|
|......28..222636
|.....27..23O2435
|..#.......2537
|...........|
|...3029....O.|
|..#...O.O..|
|.#..O......|
|...........|
+-----------+
Dia: 22-37

Musta soveltaa säännön kohtaa (7). Valkean 35 on hidas, joten musta saa aloitteen.


+----OO#----+
OO..OO##....|
|#OO.#....#.|
|####.#..#..|
|......#..###
|.....O..OO#O
|..#.40.....OO
|....3839.....|
|...#O....O.|
|..#.41.O.O..|
|.#..O......|
|...........|
+-----------+
Dia: 38-41

Musta rajaa aluetta kärsivällisesti (7), ja valkea joutuu paikkaamaan huonoa muotoaan (valkean siirrot ovat tässä huonoja). Peli on ohi, musta voittaa nyt varmasti.


+----OO#----+
OO..OO##....|
|#OO.#....#.|
|####.#.46#..|
|......#45.###
|.....O4349OO#O
|..#.#424448..OO
|....#O47....|
|...#O....O.|
|..#.O.O.O..|
|.#..O......|
|...........|
+-----------+
Dia: 42-49

Mustan kaikki kivet ovat kytkettyinä, eikä mistään saa enää helposti aluetta, ja rajatkin ovat kiinni, joten musta soveltaa sääntöä 8 näin:

 • onko valkealla irtileikattuja ryhmiä, joilla ei ole silmiä? (ei)
 • onko valkealla ryhmiä, jotka voisi leikata irti (ei)
 • saako valkea jostain helposti ison palan aluetta (kyllä, keskustasta) -> estetään se.

Näin valkea ei saanut keskustaan lainkaan aluetta.

Peli on lopullisesti ohi, yosen jälkeen päädytään tilanteeseen: musta 53 pistettä, valkea 37.

Musta voittaa 16 pisteellä.

Oleellista on huomata, että mustalla on yksi ryhmä!

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)