Oulun Goonpellaajat järjestää syksyllä 2007 jatkokurssin alkeiskurssin käyneille ja muille 10 kyu tai sitä heikommille pelaajille.

 • Maanantai - Yliopiston yläkuppila. Pelit alkavat viiden jälkeen, yhteinen opetus 18.30 jälkeen. Kurssi tapaa yläkuppilassa, mutta siirtyy läheiseen luokkatilaan. Vastuuhenkilöinä Ilkka Mattila 2 dan ja Ville Ainali 1 dan.

Yksi kurssikerta kestää noin 1.5 tuntia.

Koko kurssin ajan opetellaan siirtojen suuruuden arviointia ja pisteiden laskemista. Alussa pelataan pelejä ja käydään niitä lävitse vahvempien pelaajien avustuksella, alkeiskurssin laannuttua on yhteinen opetustuokio.

Kurssin aikataulu (ohjelma alustava)#

PäiväVetäjäAihe
ma 8.10. Ville Ainali Kurssin esittely, pisteiden laskeminen pelin aikana
ma 15.10. Ilkka Mattila Ryhmien status, siirtojen suuruuden arviointi
ma 22.10. - -
ma 29.10. - -
ma 5.11. --
ma 12.11. Ville Ainali Alkupeli (fuseki, pinserit)
ma 19.11. Ilkka Mattila Juoksukisat, leikkaaminen ja kytkeminen (niihin liittyvät muodot)
la 24.11. Mahdollinen pikapeliturnaus kyu pelaajille
ma 26.11. Ville A. ko-sääntö, koon aloittaminen, ko-uhkien suuruus, käyttö, tupla-, tripla- ja superko? koosta hyötyminen
ma 3.12. Moyon rakentaminen, redusointi, invaasio, ja siihen vastaaminen
ma 10.12.

Keväälle jäävät ainakin:

 • Semeai eli vapaustaistelun periaatteet
 • Elämä, kuolema ja seki nurkassa, nurkkainvaasiot
 • Alkupeli (fuseki, joseki)
 • Tikapuun ja verkon erikoistapaukset, löysät tikkaat,
 • Sente ja gote edistyneille
 • Loppupeli, ryhmien heikkoudet
 • Muoto ja silmien teko
 • Hyökkääminen, puolustaminen, elämä ja kuolema reunalla

Läsnäolopakkoa ei ole, eikä yhden kerran väliin jääminen ei pudota vielä kärryiltä, sillä joakisella kerralla on uusi aihe, joka ei suoraan perustu edellisiin. Seuraavilla kerroilla voidaan myös kerrata aiemmin opittuja asioita.

Oulun jatkokurssi 2007 on ilmainen.

Kurssin kuluessa järjestetään halukkaille pelivälineiden ja kirjojen yhteistilaus.

Opetusmateriaalia#

Tervetuloa!

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
pdf
OGP-alkeiskurssi-lyseo-2007-a3... 414.2 kB 1 25-Sep-2007 20:37 130.231.156.212
pdf
OGP-alkeiskurssi-yo-2007-a3.pd... 430.5 kB 1 25-Sep-2007 20:37 130.231.156.212
pdf
go-kurssi-jatko-a3.pdf 440.9 kB 1 26-Sep-2007 13:10 130.231.156.139

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)