Lähtisin mielelläni Oulun kesäturnaukseen autolla Tampereelta. Ajan Jyväskylän kautta. Logistisesti järkevää yhteiskyyti olisi etenkin tamperelaisten ja jyväskyläläisten kanssa. Myös turkulaisille ja pääkaupunkiseutulaisille olisi taloudellisesti edullista saapua julkisilla tai omalla autolla Tampereelle ja jatkaa sieltä Ouluun kimppakyydissä. Matka-aika Tampereelta Ouluun Jyväskylän kautta (=nopein reitti) on noin kuusi tuntia. Bensaan kuluu meno- ja paluumatkoilla yhteensä noin 100 euroa. Jos mukana on yksi kyytiläinen, matka maksaa alle puolet normaalihintaisen Tampere-Oulu -junamatkan hinnasta. Jos kyytiläisiä on kolme, hinta on alle neljäsosan junamatkan hinnasta. Laita nimesi alla olevaan listaan, jos kyyti kiinnostaa.

Nimi

-- Markku Jantunen, 27.5. 2008

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)