Siirsin tänne keskustelun pätkän sivulta Bassin näkemyksiä McMahonista

 • Olisi mainiota, jos huippuryhmän koko olisi kahden potenssi ja siihen kuuluisivat kaikki pelaajat, joilla on realistinen mahdollisuus voittaa turnaus, mutta ei yhtään ylimääräistä. Useimmiten tilanne ei kuitenkaan ole tämä. (Oletetaan, että kierroksia on enemmän kuin huippuryhmän Cup vaatii). Verrataan kahta vaihtoehtoa: Täydennetään huippiryuhmä 2:n potenssiksi lisäämällä siihen heikompia pelaajia tai jätetään huippuryhmä täydentämättä. Mielestäni ero näiden välillä on pieni. Ensimmäisessä tapauksessa joku saa tai jotkut saavat alussa saman ryhmän sisältä heikomman vastuksen ja jälimmisessä tapauksessa joku saa heikomman vastuksen myöhemmin. --Matti 2015-11-21
 • Jos 12 pelaajan "luonnollinen" huippuryhmä täydennetään 16:een, 4 kärkipelaajaa saa todennäköisen sossihässin ensimmäisellä kierroksella, olettaen että huippuryhmän paritus tehdään tavalliseen tapaan split-and-foldaamalla. Se on jonkin verran vähemmän epäreilua kuin se, että kolmannella kierroksella arvottaan sossihässi vain yhdelle. -B 2015-11-23
  • Parituksiin et ole ottanut kantaa, muuta kuin nyt implisiittisesti. --Matti 2015-11-23
 • [Bass valitsi toisella sivulla] sattumalta esimerkiksi PM-turnauksen. PM-turnauksella on turnauksen voittajan löytämisen lisäksi toinen vähintään yhtä tärkeä tavoite, löytää pohjoismaiden mestari. Vuonna 2011 Su Yang tuli PM-turnauksessa toiselle sijalle, kun oli kokenut ainoan tappionsa minulle toisella kierroksella. Muussa tapauksessa hän olisi hyvnkin voinut voittaa turnauksen, mutta pohjoismaiden mestaria hänestä ei olisi tullut. Satunnaista vahvaa ei-pohjoismaalaista ei ole haluttu estää pelaamasta turnauksessa, mutta pohjoismaiden mestaruus on varattu pohjoismaiden kansalaisille. Jotta ulkopuolisen pelaajan osallistuminen ei häiritsisi liikaa PM:n ratkasemista, on huippuryhmä pidetty verraten pienenä, perinteisesti n. 12 pelaajan kokoisena. Kokoa voisi tietysti säätää, sen mukaan onko mukana vahva ulkopuolinen, mutta se voisi sekoittaa asioita, kun järjestäjätkin ovat vuorotellen eri maista. --Matti 2015-11-23

Bass: Mun kommentit, jotka tänne on tuolta toiselta sivulta siirretty, viittaavat (ainakin tässä tapauksessa) McMahon-järjestelmään geneerisesti, ja erityisesti silloin, kun sitä ajetaan Naama Irvessä -luokan vakavuudella. PM-kisat ovat ainakin tähän asti olleet luonteeltaan kovin leppoisia, eikä pääpaino ole mitenkään erityisesti ollut mestarin löytämisellä, vaan ennemminkin pohjoismaisten go-suhteiden ylläpidolla. Se on varmaan ihan hyvä lähtökohta jatkossakin, eikä järjestelmän suhteen kannattane liiaksi pingottaa. Prodikaan tuskin vaipuu murheen alhoon vaikka tämän vuoden tiebreaker-lotossa olikin ylimääräinen kolmoskierrosparituslottopallo mukana, arpajaisiahan on tässä turnaussarjassa harrastettu ennenkin. -B, 2015-11-23

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)