Pari-gon SM-kisat 2015#

Pari-gon SM-kisat 2015 järjestetään Tampereella, Tampereen Teknillisellä Yliopistolla Konetalon luokassa K0101A. Turnauksen järjestää Kanpai ja Teemu Rovio.

Kyselyt turnauksesta, turnauspaikasta ym. voi esittää Ossi Sandberg:lle numeroon 040 531 7795. Myös sähköpostit hän lukee(etunimi.sukunimi@student.tut.fi).

Turnausmaksu on 15€ / pari.

Ilmoittautuminen
Tulokset

Koska kyseessä on SM-turnaus, osallistujilta vaaditaan Suomen go-liiton jäsenyys. Lisäksi parista vähintään toisella on oltava Suomen kansalaisuus. Nämä rajoitukset perustuvat liiton syyskokouksen 2010 päätöksiin. Tänä vuonna Suomella on edustuspaikka pari-gon mm-kisoihin. Paras kahden suomalaisen pelaajan pari valitaan edustamaan Suomea.

Ohessa turnausta koskevia sääntöjä: Pari-go mies-nais-parein, Nihon Ki-in japanilaiset säännöt 1989, EGF:n turnaussäännöt 2007

Turnauksen peliajat tarkentuvat myöhemmin. Turnaus käsittää neljä kierrosta ja on yksipäiväinen. Turnauksen formaatti riippuu osallistuvien parien määrästä seuraavasti:

 • 2-4 paria: round robin
 • 5- paria: sveitsiläinen

Turnauksen alustava aikataulu:

Lauantai 4.7.
10:30 Ilmoittautuminen alkaa
11:00 Ilmoittautuminen päättyy
11:15 1. kierros
14:00 2. kierros
16:00 3. kierros


K Paritus Tulos
1 Siivola&Siivola - Kohonen&Laatikainen 0 - 1
2 Kähärä&Savo - Kohonen&Laatikainen 0 - 1
3 Kähärä&Savo - Siivola&Siivola 1 - 0

Kartta turnauspaikalle: Kartta turnauspaikalle

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
sgf
finnish-pair-go-final-2015-07.... 1.0 kB 1 04-Jul-2015 21:26 Vesa

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)