2kyu Nilkki

89 syntyinen ystävällinen ja vakamielinen Go:n harrastaja.

Asustelee Vantaalla ja käyskentelee ympäri pääkaupunkiseutua töiden, ystävien ja toverien kanssa. Harrastelee koneella istumista, kgs silmien pyörittelyä sekä parisuhdetta neljän seinän sisällä.

Harrastuksena Go on nuori ( 08 Kevään lapsosia ) ja se on kerennyt olla tauolla enemmän kuin harrastuksena, mutta sitä sanotaan että ei se pahaa tee, ellei anna. Tähtäimenä on päästä daneilemaan hamassa tulevaisuudessa, kun alkaa vaikuttaa siltä että saisin otteen vakaasta pelaamisesta. Nyt uusiutuneen ajankäytön myötä sain tällekin harrastukselle aikaa tänä keväänä ja aloitan jälleen aktiivisemman osan sitten 08 syksyn jälkeen.

Toivotan mieluisia hetkiä kullekin profiiliin eksyvälle ja aina voi vapaasti kysellä ja törmäillä kgs puolella nim.merk. ThaElf,jos jotain kutkuttaa mieltä.

Tsups!

-'-._.-'-

Ranking historiaa:

SuomiRanking
2008 toukokuu 8k
2008 marraskuu 5k
2010 toukokuu 3k
2011 tammikuu 2k

KGS
2008 toukokuu 30-10k
2008 syyskuu 3k
2010 toukokuu ?
2011 tammikuu 1d?

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)