Pekingin "älypeliolympialaiset" 3.-18.10.2008#

World Mind Sports Games -esitys pdf-muodossa. Ainakaan gon osalta tiedot eivät ole lopullisia. Lopulliset tiedot ovat luvassa joulukuun puolessa välissä.

Järjestäjät huolehtivat pelaajien majoituksesta, aterioista tms perillä eikä niistä tule kuluja pelaajille. Matkat Pekingiin joudutaan näillä nakumin kustantamaan itse (tai hankkimaan maksaja).

Turnauksia on kuusi: miesten joukkueturnaus (5+1) , naisten joukkueturnaus (3+1) , miesten yksilöturnuas (max 2 pelaajaa), naistenyksilöturnuas (max 2 pelaajaa), parigo-turnaus, ja avoin turnaus (max 5 pelaajaa, ei ammattilaisia, kiinalaisia, japanilaisa, korealaisia eikä taiwanilaisa). Rajoitukset ovat maakohtaisa. Jos jokin maa ei saa täyteen joukkuetta, voi joukkueeseen ottaa pelaajia useammasta samaan maantieteelliseen kokonaisuuteen kuuluvasta maasta. Pari-go-turnaus korvaa 2008 MM-turnauksen. Sinne maksetaan parien lennot, mutta vielä ei tiedetä kuinka monen parin. Lopulliset tiedot turnauksista ja niiden aikatauluista saadaan joulukuun puolessa välissä.

Joukkueturnausta pidetään ensisijaisena, joten yritetään saada Suomsta ainakin miesjoukkue ja mahdollisuuksien mukaan naisjoukkue kokoon.

Liitto lähettää ennakkoilmoittautumisen tammikuun aikana. Pelaajat, jotka ovat listalla viimeistään 24.1. lasketaan mukaan. Nämä pelaajat saavat osuutensa liiton saamasta tuesta, näillä näkymin kolme lentolippua. Turnauksesta peritään osallistumismaksu, joka on 80 USD eli n. 54 euroa. Liitto järjestänee ryhmälennon. Ilmoittautuneilta peritään etumaksu. Aikarajan jälkeenkin voi yrittää mukaan. Näille ei jaeta matkatukia. Jos etumaksun maksanut peruuttaa lähdön käytetään maksu muun joukkueen tai korvaavan pelaajan hyväksi.


Uuttakin infoa
www-sivut
Lisätietoa
IGF:n sivuilta turnaustietoa
Ilmoittautuminen

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)