Poimin tänne korjattavan lauseen:

paritushan oli sveitsiläinen
Näin ei sanota. Voidaan sanoa esimerkiksi: turnaussysteemi oli sveitsiläinen


Sivulla http://www.helsinki.fi/~msiivola/sgl.html lukee Go-calendar 2002-(In Finnish). Osoite http://finland.european-go.org/ on sen alias. Tästä voi saada käsityksen, että Suomessa ei ole ollut merkittäviä turnauksia vuoden 2002 jälkeen. Sivulle on yhä linkkejä useissa paikoissa, joten on mahdollista, että joku ulkomaalainen yrittää sitä kauttaa ottaa selvää suomen go-elämästä. (Esimerkiksi Dashn:istä päätyy tänne, jos seuraa linkkejä.)

Voisi olla paikallaan lisätä linkki vaikka tänne Wikiin tai muuhun viralliseen ajan tasalla olevaan tietolähteeseen.

-- Pekka

Laitoin linkin tänne (english main pagelle) Sensei's Libraryn sivulle Go-places in Europe.

-- Otso

Poistin lauseesta "Note, that inserting..." pilkun. Tämä lienee oikea paikka mainita siitä. Tarkoitukseni on mitä jaloin; kun vielä opiskelin englantia minut uhattiin kerran ampua vastaavan virheen takia (suomalaiselle sattuu helposti oman kielen vaikutuksen takia), enkä halua niin käyvän kenellekään gonpelaajalle.

-- Pekka taas

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)