5.5., 13.5. ja 19.5 PoGo järjestää pikapeliladderin. Turnaus koostuu kolmesta turnausillasta, joihin ei tarvitse kaikkiin osallistua. Turnauksen kantavana ajatuksena on laittaa pelaajat alussa luokitusten mukaiseen järjestykseen, ja sitten antaa hyvin menestyvien pelaajien kavuta kyseisessä järjestyksessä ylöspäin (i.e. climb the ladder).

Paikka ja aika#

Espoo, Otaniemi, Jämeräntaival 3A Takkakabinetti:
 • to 5.5. klo 17:30 (ovet auki klo 17:00)
 • pe 13.5. klo 17:30 (ovet auki klo 17:00)
 • to 19.5. klo 17:30 (ovet auki klo 17:00)

Systeemi#

Pelaajan osallistuessa ensikertaa ladderiin, hänen ladderluokituksensa asetetaan vastaamaan suomiluokitusta.

Turnausillassa pelaajat jaetaan ladderiluokituksten mukaisesti 5-7 hengen lohkoihin, joissa kaikki pelaavat kaikkia vastaan.

Jos pelaajan (voitot-häviöt)=3 on jossain vaiheessa turnausiltaa, korotetaan hänen ladderluokitustaan yhdellä kivellä välittömästi (ja pelaajan voitot ja häviöt nollataan). Vastaavasti jos Jos pelaajan (voitot-häviöt)=-3, lasketaan hänen ladderluokitustaan välittömästi yhdellä kivellä (nollaten pelaajan voitot ja häviöt samalla).

Sekä ladderluokitukset että nykyiset voitot ja häviöt säilyvät sellaisenaan seuraavaan turnausiltaan. Jos pelaajan suomiluokitus muuttuu ladderin aikana, voi hän valita, josko hänen ladderluokituksensa resetoidaan vastaamaan pelaajan uutta suomiluokitusta.

Peliaika#

15 minuuttin äkkikuolema

Tasoitukset#

Vapaasti sijoitettavia kiviä ladderluokitusten eroituksen mukaisesti (ei ylärajaa). Komi valkoiselle tasa-alkupeleissä 7 ja tasoituspeleissä 0 pistettä.

Osallistumismaksut#

Per turnausilta: PoGolaiset ja nuoret (alle 18v) 1€, muut 2€

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)