Noin 2 kyusta alkaen, siis suhteellisen vahvoille pelaajille suunnattu opintopiiri jossa tarkoituksena olisi joukolla analysoida ja tutkia mm. osallistujien turnauspelejä ja ammattilaispelejä, mieluusti niin että osallistujat oppivat jotain ja saavat tilaisuuden tulla paremmaksi pelissä. Kaavailtu pitoajankohta olisi sunnuntai-aamupäivisin, aikaisintaan 15.2. lähtien, noin kello yhdestätoista tai kahdestatoista eteenpäin parin tunnin ajan.

Opintopiiri järjestetään jossain päin Espoota, hyviä ehdotuksia pitopaikaksi otetaan vastaan.

 • 22.2. klo 13-15: Säterinrinne 8B22 Espoo, O-P Saira 050-4823807. Ovikoodia voi kysellä irc-kanavalla #PoGo.

22.2. käytäneen läpi pelaajien Takapotkussa pelaamia pelejä, kifuja kannattaa siis ottaa mukaan. -Antti Opintopiiri oli jokseenkin onnistunut, joten niitä voidaan pyrkiä järjestämään jatkossakin. Kannattaa tosiaan ottaa omien pelattujen pelien kifuja mukaan niin saadaan analysoitavaa.

5.3. näkyy saavan riittävänlaisesti osallistujia, eli yritetäänpä sitä Keltsussa kello 18.15 alkaen. Kifuja tai muuta vastaavaa materiaalia kannattaa ottaa jälleen mukaan.Kiinnostuneet voivat laittaa nimensä allaolevaan listaan, jonkinlaista osviittaa ihmismäärästä arvostetaan aina.

NimiLuokitusMuuta?22.2. ok? 5.3. Keltsussa ok?
Antti Törmänen5 dan ok ok
Mikko Lappeteläinen1 dan
Markus Arlander2 kyu
Antti Holappa3 dan ok
Juho Heikkinen1 dan ok ok ~18->
Olli-Pentti Saira1 kyu ok
Kristian Nybo 2 kyu ok ok (klo 18->)
Ari-Pekka Perkkiö yep
Reino Karttunen 1 kyu

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)