Ilmoittautuminen Pogo Open 2007 turnaukseen.

Nr Nimi Luokitus Kerho Majoitustarve
1 Antti Holappa 3 dan PoGo ei
2 Mikko Lappeteläinen 1 dan HGK ei
3 Juho Heikkinen 1 kyu PoGo ei
4 Janne Nikula 1 kyu YliGo ei
5 Simo Vanhala 2 kyu HGK ie
6 Jari Kolehmainen 2 kyu Tampere kyllä
7 Eerik Puska 2 kyu PoGo ei
8 Lauri Savolainen 2 kyu HGK ei
9 Joonas Ylönen 3 kyu YliGo ei
10 Juha Lindell 5 kyu HGK ei
11 Petteri Tamminen [1] 5 kyu YliGo ei
12 Olli Pulkkinen 6 kyu YliGo ei
13 Markus Porkka 7 kyu - ei
14 Annika Piiroinen 8 kyu HGK ei
15 Eelis Solala 9 kyu Päivölä ei
16 Mikael Nenonen ? kyu [2] HGK ei
17
18

[#1] En oikeastaan pääsisikään ensimmäiselle kierrokselle, joten kai on mahdollista että otan osaa turnaukseen vasta toisesta kierroksesta alkaen? Sika

Voidaan ottaa huomioon kun on etukäteen tiedossa, eli onnistuu. - Juho

[#2] Mulle ei ole koskaan annettu kerholuokitusta. Veikkaisin kahtatoista. Kelpaako merkintä? - Mikael

Kelpaa, ei haittaa vaikka arvio jokusen kiven heittäisikin kun se ei varmaan kuitenkaan vaikuttaisi ryhmääsi. - Juho

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)