Ropeconin ohjelmassa on tänä vuonna myös Go-turnaus. Ilmoittaudu alle jos uskot tulevasi turnaukseen, ilmoittautuminen ei ole sitova mutta suureksi avuksi palkintojen määrän (riippuvainen pelaajamäärästä) ja pelivälineiden yms. tarpeen arvioimisessa. Turnaus ei ole maksullinen kuten ei mikään muukaan Ropeconin ohjelma, mutta 'conin sisäänpääsy maksaa 10e/päivä tai 20e/koko viikonloppu.

Turnauksen on tarkoitus olla myös aloittelijaystävällinen - vastustajiksi paritetaan suurinpiirtein samantasoisia pelaajia, ja minkään virallisen luokituksen omaaminen ennen turnausta ei ole tarpeen. Palkinnoillekin voi päästä vaikkei mikään gurupelaaja olisikaan, sillä niitä jaetaan eri luokitusryhmien parhaille. Lisäksi peliaikataulusta on koetettu tehdä mahdollisimman joustava, jotta muuhunkin 'coniin ehtisi ottaa osaa :) Tervetuloa siis kaikille, turnauskokemukseen katsomatta!

Kiitokset Gaimport Ky:lle palkintosponsoroinnista.

Ilmoittautuminen #

Tarkempi turnaussysteemin kuvaus#

Viisikierroksinen turnaus pelataan McMahon-paritusta käyttäen niin, että jokaisella kierroksella on käytettävissä peliaikaa 30min/pelaaja, ei byo-yomia. Tasoitus on luokitusten ero -2. Komi on 7 pistettä. Jokaisella kierroksella turnauspeli on saatava pelatuksi ja tulos ilmoitetuksi neljän tunnin aikarajan sisällä. Yhdeltä kierrokselta voi olla tarvittaessa, mutta ei mielellään poissa, siitä ilmoitettava edellisen kierroksen tulosten kirjaamisen yhteydessä. Ensimmäisen kierroksen poissaolosta olisi ilmoitettava jo etukäteen. Tämän kokeellisen systeemin tarkoituksena on että ihmiset voisivat ottaa sujuvammin osaa myös muuhun ohjelmaan, ja toisaalta vähentää yhtäaikaa tarvittavien pelisettien määrää.

Aikataulu#

Pe 16.00-19.30 Ilmoittautuminen
Pe 20.00-24.00 Ensimmäinen kierros
La 10.00-14.00 Toinen kierros
La 15.00-19.00 Kolmas kierros
La 20.00-24.00 Neljäs kierros
Su 10.00-14.00 Viides kierros

Kysymykset & kommentit#

Tähän muillekin tiedoksi tai mailitse tim MIUMAU greywolves PISTE org

tervetuloa toivottavat järjestäjät Juho Pakarinen & Tuukka Muroke

Ropecon06


Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)