SM-kilpailun 2019 paikat#

Ilmoittautuminen gon SM-kilpailuihin vuodelle 2019.

SM-järjestelmän myöhemmät osat (SM-Sarja ja SM-Finaali) ovat kutsuturnauksia, joten niihin voivat ilmoittautua vain ne pelaajat, joiden nimi on jo valmiiksi tällä sivulla. Kutsukriteerit on määritelty Suomen go-liiton päätöksellä. Jotta SM-karsinnassa (johon ilmoittautuminen on vapaata) jaettavien jatkopaikkojen määrä tiedettäisiin ennen turnauksen alkua, kutsutuilta pelaajilta edellytetään ennakkoilmoittautumista hyvissä ajoin ennen SM-karsintaa.

Vuoden 2019 SM-järjestelmän ilmoittautuminen tapahtuu muokkaamalla tätä wiki-sivua viimeistään 25.10.2019. Kaikkien paikkaan oikeutettujen toivotaan ilmoittautuvan joko osallistuvaksi tai pois jääväksi. (Deadlinen jälkeen, mutta ennen karsintaa) ilmoittautumattomia yritetään vielä vähäistä vaivaa käyttäen tavoittaa. SM-karsintaturnauksen palkintojenjaon alkaessa ilmoittautumattomuus tulkitaan poisjäänniksi.

Osallistuvaksi ilmoittautuvilta toivotaan ilmoittautumismerkinnän lisäksi nimen ja puhelinnumeron lähettämistä allaolevaan taulukkoon tai osoitteeseen helsinki-go at elisanet dot fi. Näitä yhteystietoja käytetään SM-sarjan osallistumisen puhelinvarmistamiseen ennen turnausta. Puhelinvarmistus tehdään riittävän varapelaajamäärän varmistamiseksi, koska kummankin turnauksen formaatti vaatii täsmällisen pelaajamäärän. Varmistussoitot pyritään tekemään torstaina 21.11. klo 17-19. Jos tämä ei sovi, ilmoita asiasta etukäteen viimeistään keskiviikkona 20.11. Jos jotakuta pelaajaa ei saada turnaukseen kysyttän varapelaaja torstaina klo 19 jälkeen. Varapelaajaksi haluava ilmoittakoon myös numeronsa.

SM-Finaali 2019#

# Nimi Luokitus Sijaperuste
1 Javier Savolainen 5d SM-sarja 1.
2 Vesa Laatikainen 5d SM-sarja 2.

SM 2019 Play-off#

Vesa Laatikainen - Tuomas Hella 1-0

SM-sarja#

#Nimi Luokitus Kerho Otan paikan vastaan Yhteystiedot Sijaperuste

1Javier Savolainen 5 dan Yligo Joo varmistettu SM 2. 2018
2Vesa Laatikainen 5 dan eGo kyllä varmistettu SM 4. 2018
3 Tuomas Hella 4d Yligo Kyllä varmistettu 1. SM-karsinta 2019
4 Matti Siivola 5d HGKKyllä varmistettu 2. SM-karsinta 2019
5 Olli Hella 4d YliGo Kyllävarmistettu 3. SM-karsinta 2019
6 Pekka Lukkari 4d Yligo Kyllä varmistettu 5. SM-karsinta 2019

Varapelaajat#

Jos yksi tai useampi varapelaaja ilmoittautuu huomiseen 22.11. klo 12 mennessä tänne Wikiin, otetaan sarjaan listalla ylimpänä oleva. Ellei klo 12 mennessä ole saatu ketään, niin sen jälkeen otetaan ensimmäiseksi ilmoittautunut. Tämä ilmoittautuminen turnaussivulla olevaan Matin numeroon.

#Nimi Luokitus Kerho Ottaisin paikan vastaan Yhteystiedot Sijaperuste
7 Mikko Nevala 6. SM-karsinta 2019
8 Mikko Siukola 7. SM-karsinta 2019
9 Lauri Paatero 8. SM-karsinta 2019
10 Henry Hemming 9. SM-karsinta 2019

Paikasta kieltäytyneet#

#Nimi Luokitus Kerho Otan paikan vastaan Yhteystiedot Sijaperuste
1Juuso Nyyssönen 5 dan YliGo ei pelaa SM 1. 2018
3Juri Kuronen En SM 3. 2018
7Oiva Moisio Ei pelaa 4. SM-karsinta 2019

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)