SM-kilpailun 2020 paikat#

Ilmoittautuminen gon SM-kilpailuihin vuodelle 2020.

SM-järjestelmän myöhemmät osat (SM-Sarja ja SM-Finaali) ovat kutsuturnauksia, joten niihin voivat ilmoittautua vain ne pelaajat, joiden nimi on jo valmiiksi tällä sivulla. Kutsukriteerit on määritelty Suomen go-liiton päätöksellä. Jotta SM-karsinnassa (johon ilmoittautuminen on vapaata) jaettavien jatkopaikkojen määrä tiedettäisiin ennen turnauksen alkua, kutsutuilta pelaajilta edellytetään ennakkoilmoittautumista hyvissä ajoin ennen SM-karsintaa.

Vuoden 2020 SM-järjestelmän ilmoittautuminen tapahtuu muokkaamalla tätä wiki-sivua viimeistään 27.9.2020. Kaikkien paikkaan oikeutettujen toivotaan ilmoittautuvan joko osallistuvaksi tai pois jääväksi. (Deadlinen jälkeen, mutta ennen karsintaa) ilmoittautumattomia yritetään vielä vähäistä vaivaa käyttäen tavoittaa. SM-karsintaturnauksen palkintojenjaon alkaessa ilmoittautumattomuus tulkitaan poisjäänniksi.

Osallistuvaksi ilmoittautuvilta toivotaan ilmoittautumismerkinnän lisäksi nimen ja puhelinnumeron lähettämistä allaolevaan taulukkoon (tai myöhemmin ilmoitettavaan osoitteeseen). Näitä yhteystietoja käytetään SM-sarjan osallistumisen puhelinvarmistamiseen ennen turnausta. Puhelinvarmistus tehdään riittävän varapelaajamäärän varmistamiseksi, koska kummankin turnauksen formaatti vaatii täsmällisen pelaajamäärän.

SM-Finaali 2020#

# Nimi Luokitus Sijaperuste
1 Javier Savolainen 5 dan SM-sarja 1.
2 Juuso Nyyssönen 5 dan SM-sarja 2.

SM-sarja#

#Nimi Luokitus Kerho Otan paikan vastaan Yhteystiedot Sijaperuste
1Javier Savolainen 5 dan Yligo kyllä SM 1. 2019
2Vesa Laatikainen 5 dan eGo kyllä SM 2. 2019
3Tuomas Hella 4 dan Yligo kyllä SM 3. 2019
4Juuso Nyyssönen 5 danYliGo kyllä 1. SM-karsinta 2020
5Olli Ervelä 2 dan Kanpai kyllä 2. SM-karsinta 2020
6Matti Siivola 5 dan HGK kyllä 3. SM-karsinta 2020

Paikasta kieltäytyneet#

#Nimi Luokitus Kerho Otan paikan vastaan Yhteystiedot Sijaperuste
1Pekka Lukkari Ei SM-sarja 2019 5.
2Oiva Moisio Ei SM-karsinta 2019 4.
3Mikko Nevala Ei SM-karsinta 2019 6.
4Mikko Siukola Ei SM-karsinta 2019 7.

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)