SM-I-karsinta 2007#

Hayashi Turku järjestää SM-I-karsinnat 1.-2.9. Turussa.

Ilmoittautuminen
Keskustelu
Tulokset

Paikka#

 • TTY Jarrumiehenkatu 7 (100 metriä päärautatieasemalta).

Säännöt#

 • 5-kierroksinen MacMahon tasa-alkuturnaus.
 • EGF:n A-luokkaa vastaavat peliajat, 60 minuuttia perusaikaa ja kanadalainen byo-yomi 20 kiveä 5 minuutissa.
 • Komi 6½ pistettä valkealle.

Osallistuminen ja palkinnot#

 • Osallistumismaksu 10 euroa. Osallistuminen edellyttää liiton jäsenyyttä. Palkintona paikkoja SMII-karsintaan (lisää tietoa SM-järjestelmä). Osallistumismaksut käytetään ensisijaisesti järjestelykuluihin, joten mahdollisista muista palkinnoista tiedotetaan lähempänä turnausta.

Majoitus#

 • Pelaajamajoitusta ulkopaikkakuntalaisille kartoitetaan, mutta ei voida varmasti luvata. Näin ollen majoitusta tarvitsevien ulkopaikkakuntalaisten toivotaan varautuvan n. 18 euron Omena hotelli majoitukseen (Majoitusasiat yritetään lyödä lukkoon hyvissä ajoin ennen turnausta).

Aikataulu#

Lauantai 1.9.
9.00-10.00 Ilmoittautuminen
10.30 Ensimmäinen kierros
Lounas
14.00 Toinen kierros
17.00 Kolmas kierros

Sunnuntai 2.9.
9.30 Neljäs kierros
Lounas
13.00 Viides kierros
16.00 Turnaus päättyy

Tietoja#

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)