Sivupohja!#

Älä ilmoittaudu tälle sivulle! Tämän sivun tarkoitus on toimia liiton turnausvastaavan copy-paste-apuna kunkin vuoden SM-järjestelmää käynnistettäessä.

Täyttöohje: 201X = tämä vuosi, 201Y= viime vuosi. Lisäksi tarvitset ainakin SM1-karsinnan päivämäärän ja liiton hallituksen päätöksen turnauksista, joista saa SM-II-paikan.

SM-kilpailun 201X paikat#

Ilmoittautuminen gon SM-kilpailuihin vuodelle 201X.

SM-järjestelmän myöhemmät osat (II-karsinta, SM-Sarja ja SM-Finaali) ovat kutsuturnauksia, joten niihin voivat ilmoittautua vain ne pelaajat, joiden nimi on jo valmiiksi tällä sivulla. Kutsukriteerit on määritelty Suomen go-liiton päätöksellä. Jotta SM I-karsinnassa (johon ilmoittautuminen on vapaata) jaettavien jatkopaikkojen määrä tiedettäisiin ennen turnauksen alkua, kutsutuilta pelaajilta edellytetään ennakkoilmoittautumista hyvissä ajoin ennen SM-I-karsintaa.

Vuoden 201X SM-järjestelmän ilmoittautuminen tapahtuu muokkaamalla tätä wiki-sivua viimeistään (noin viikkoa ennen SM-I-karsintaa) Kaikkien paikkaan oikeutettujen toivotaan ilmoittautuvan joko osallistuvaksi tai pois jääväksi. (Deadlinen jälkeen, mutta ennen karsintaa) ilmoittautumattomia yritetään vielä vähäistä vaivaa käyttäen tavoittaa. SM-I-karsintaturnauksen alkaessa ilmoittautumattomuus tulkitaan poisjäänniksi.

Osallistuvaksi ilmoittautuvilta toivotaan ilmoittautumismerkinnän lisäksi nimen ja puhelinnumeron lähettämistä liiton turnausvastaavalle tai allaolevaan taulukkoon. Näitä yhteystietoja käytetään II-karsinnan ja SM-sarjan osallistumisen puhelinvarmistamiseen ennen turnausta. Puhelinvarmistus tehdään riittävän varapelaajamäärän varmistamiseksi, koska kummankin turnauksen formaatti vaatii täsmällisen pelaajamäärän.

SM-Finaali 201X#

# Nimi Luokitus Sijaperuste
1 SM-sarja 1.
2 SM-sarja 2.

SM-sarja#

#Nimi Luokitus Otan paikan vastaan Yhteystiedot Sijaperuste
1 Suomen Mestari 201Y
2 SM-finalisti 201Y
3 SM-sarja 201Y 3.
4 SM II-karsinta 1.
5 SM II-karsinta 2.
6 SM II-karsinta 3.

SM II-karsinta#

# Nimi Luokitus Otan paikan vastaan Yhteystiedot Sijaperuste
1 SM-sarja 201Y 4.
2 SM-sarja 201Y 5.
3 SM-sarja 201Y 6.
4 SM II-karsinta 201Y 4.
5 SM II-karsinta 201Y 5.
6 SM II-karsinta 201Y 6.
7 SM II-karsinta 201Y 7.
8 SM II-karsinta 201Y 8.
9 Turnauksen paras 1 [1]
10 Turnauksen paras 2 [1]
11 Turnauksen paras ... [1]
12 Turnauksen paras N [1]
13 Paras alkuvuoden GoR 1.[2]
14 Paras alkuvuoden GoR 2.[2]
15 SM I-karsinta 1.
16 SM I-karsinta 2. (jne, kunnes osallistujia on 16)

[#1] Suomen go-liiton hallituksen päätöksen mukaan vuoden 201X SM-turnaukseen jaetaan N turnauspaikkaa Helsingistä, Turusta, Tampereelta ja Oulusta, jos sopivia turnauksia löytyy.

[#2] Suomen go-liiton hallitus esitti kevätkokoukselle 2015 SM-systeemin muutosta, jossa kaksi paikkaa jaetaan gorrien perusteella. Esitys hyväksyttiin. GoR-paikat jaetaan (milloin? päivämäärä tähän) alkuvuoden korkeimman GoR-pistemäärän mukaan. Paikkoja tarjotaan 2 ensimmäiselle osallistumiskriteerit täyttävälle pelaajalle, jotka ovat käyneet edeltävän 12 kuukauden aikana ainakin yhdessä GoR-turnauksessa.

Paikasta kieltäytyneet#

# Nimi Luokitus Otan paikan vastaan Yhteystiedot Sijaperuste

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)