Koska vireillä on mahdollinen uudistus SM-turnausjärjestelmään, ajattelin luoda tänne Wikiin sivun, jossa voidaan ehdottaa turnausmalleja ja keskustella niistä varsinaisen asiaa pohtivan komitean avuksi. Ehdotan alla yhtä järjestelmää, jota voisin itse olla valmis kokeilemaan. Ehdotusta saa hioa.

-- Kari Visala

Turnausmalli 1#

Ensinnä pelataan SM-karsinta, joka on jaettu kahteen lohkoon, niin että pelaajat esim. paremmasta luokituksesta huonompaan jaetaan ilmoittautumislistasta kahteen lohkoon eli niin, että toisessa lohkossa on korkeintaan yksi pelaaja enemmän kuin toisessa. Kumpikin lohko pelataan 5 tai 6 kierroksen McMahon-turnauksena, jossa huippuryhmän raja asetetaan 1 kyu:n ja 2 kyu:n väliin tai vastaavaa GOR:ia käyttäen. Edellisen vuoden Suomen mestari ja haastaja eivät saa osallistua karsintoihin.

Samana vuonna pelataan SM-sarja, jonne pääsee kummankin lohkon kaksi parasta mitattuna ensisijaisesti pisteillä ja toissijaisesti SOS:lla. SM-sarja on edellisen vuoden mestarin, kakkosen ja karsinnoista selviytyneiden neljän (yhteensä siis 6 pelaajaa) täysi sarja.

Sarjassa 1. ja 2. sijoittuneet pelaajat pelaavat keskenään paras kolmesta finaalin mestaruudesta. (Tähän täytyy keksiä jokin mekanismi, jolla saadaan varmasti löydettyä sarjan kaksi parasta.)

Mallin etuja:#

 • Huippuryhmän koko kasvaa kattamaan 1 kyu:t ja antaa näin uusille pelaajille nopeammin mahdollisuuden näyttää kykynsä.
 • Todistettavan reiluuden määrä kasvaa, kun suuremmalla pelaajamäärällä on yhtäläiset mahdollisuudet voittoon. Seurauksena lajin uskottavuus kasvaa.
 • Vain kaksi perintöpaikkaa mahdollistaa nopeamman muutoksen kärjessä, mikä lisää todennäköisesti monien pelaajien motivaatiota.

Mallin haittoja:#

 • Ei välttämättä tarkin mahdollinen järjestelmä mestarin selvittämiseksi ko. pelimäärällä
 • Sarja ei ole niin yleisöystävällinen (jännittävä) kuin cup, mutta koska go ei lajina ole riippuvainen katsojaluvuista tms. ei tämä kohta ole kovin tärkeä

--

Tehdäänkö lohkoihinjako karsinnoissa seuraavasti: luokitus kerrallaan pelaajat arvotaan kahteen lohkoon, kunnes koko pelaajalista on käyty läpi? Siis esimerkiksi niin, että ensin arvotaan 3 danit kahteen ryhmään, sitten 2 danit jne.

-- Markku

Ajattelin, että suoraan ilmoittautumislistasta vahvuusjärjestyksessä parillisiin ja parittomiin.

-- Kari

Mielestäni arvalla luokka kerrallaan (arvonta kunkin luokan sisällä) ylimmästä alimpaan. Parillisiin ja parittomiin jako johtaa siihen, että parillisista tulee keskimäärin hiukan heikompia.

Mainittakoon, että tämä malli sai suurta kannatusta TTgoK:laisten keskuudessa. Kuulisin erittäin mielelläni muiden kerhojen asianosaisten kommentit.

-- Markku

Paras olisi itse asiassa jakaa ilmoittautumislista vahvuusjärjestyksessä pareihin, ja arpoa jokaisesta parista kumpaankin lohkoon pelaaja.

-- Kari

Ehdotuksista voi toki keskustella täällä, mutta kerrattakoon vielä syy, miksi viime vuosikokous päätti valita erillisen komitean pohtimaan uudistusta. Järjestelmän uudistaminen on pompannut vuosittain keskustelun aiheeksi wikissä tai uutisryhmässä. Pöydälle on heitetty kaikenlaisia ehdotuksia uudeksi järjestelmäksi, ja keskusteluun on kyllästytty, kun asioita on palloteltu jonkin aikaa eri suuntiin. Tällä kertaa uudistuksen suunnitteluun perustettiin komitea, johon kaikkien järjestelmän kehittämisestä vakavasti kiinnostuneiden toivottiin osallistuvan. Mukaan lähtijöiltä oletettiin, että he ovat valmiita keskustelemaan ja paneutumaan ajatuksella siihen, mitä järjestelmältä ylipäätään halutaan, ja miten nämä asiat toteutuvat eri vaihtoehdoissa. Komitean avulla on saada liitolle johdonmukainen ehdotus uudeksi järjestelmäksi. En tiedä onko komitean työtä välttämättä hyödyllistä tehdä täällä toiseen kertaan, ellei komitea sitten koe hyödyllisenä täältä pomppivia ehdotuksia. Itse en kuulu komiteaan.

-- Teemu Hirsimäki, 29.4.2004

Tuohon komiteaan kuuluvana en itse koe keskustelua tällä sivulla millään tavoin haitalliseksi. Jos joku on kyllästynyt keskusteluun täällä, hänen sopii olla osallistumatta siihen täällä. Ylivoimaisesti helpointa on olla seuraamatta koko keskustelua täällä. Omasta puolestani voin sanoa, ettei minua sitten pätkääkään haitannut lukea Karin ehdotusta täältä. Oma kontribuutioni on tähän asti ollut suurimmaksi osaksi nähtävissä komitean omalla sähköpostilistalla ja tulee jatkossakin olemaan.

-- Markku Jantunen, 29.4. 2004

Teemu, en ymmärrä kuinka julkinen keskustelu täällä voisi haitata prosessia. Eikö tilanne ole vähän samantapainen kuin vaikkapa yleisönosastokirjoituksen ja vaikkapa hallituksen perustaman työryhmän välinen työnjako? On kohtuutonta olettaa, että kaikki joilla olisi mielipide asiasta, voisivat osallistua työryhmään. Siitä ei kuitenkaan seuraa, että nämä mielipiteet olisivat arvottomia tai merkityksettömiä asian kannalta. Kerhossa käymieni keskustelujen perusteella on muitakin, jotka pitävät ehdotustani harkitsemisen arvoisena. Toiseksi työryhmän perustaminen meni aikoinaan minulta ohi joidenkin kiireiden takia tms.. en muista enää.

-- Kari Visala, 29.4.2004

Kari ja Markku. Ymmärsitte kirjoitukseni siltä osin väärin (tai olin kirjoittanut epäselvästi), etten missään mielessä vastusta keskustelua täällä, enkä koe sitä haitallisena. Yritin sanoa: Ehdotuksista keskustelu täällä saattaa siinä mielessä mennä hukkaan, että sama työ tehdään komitean postituslistalla. Myönnän menneeni myös vihjaamaan, että vakavasti kiinnostuneiden olisi kannattanut mennä komiteaan. Eilen oli muista asioista johtuen huono tuuli, joten pahoittelen vihjauksen sävyä.

Tarkoitukseni ei ollut missään nimessä viestiä "lopettakaa täällä keskustelu". :)

-- Teemu Hirsimäki, 30.4.2004

Toimikunta päätettiin perustaa, koska hallituksessa oli jäseniä, jotka eivät olleet asiasta erityisen kiinnostuneita ja hallituksen ulkopuolella näytti oleva kiinnostuneita. Tarkoitus oli juuri, että asiasta vakavasti kiinnostuneet olisi saatu toimikuntaan. Toimikunnan perustaminen oli esillä jo hallituksen kokouksessa Kani 6:n yhteydessä, mainittiin vuosikokouskutsussa ja tapahtui vuosikokouksessa. Vuosikokouksessa mukaan otettiin kaikki ehdotetut henkilöt. Nyt kuitenkin yksi erityistä aktiivisuutta osoittaunut pelaaja on jäänyt ulkopuolelle. Kertokaa, mikä meni pieleen.

Jättäytyminen toimikunnan ulkopuolelle ja sen jälkeen tämän sivun perustaminen vaikuttaa minusta siltä, että halutaan sekaantua asioihin, mutta ei ottaa yhtään vastuuta.

-- Matti Siivola, 30.4.2004

Kari ei ollut vuosikokouksessa enkä itsekään ollut siellä (olin itse perhejuhlissa tuona viikonloppuna). Matti huolehti asian ottamalla minuun ja kysymällä onko joku tamperelainen tulossa komiteaan. Osittain syy siihen, että Kari ei ole komiteassa on minun, koska en älynnyt ehdottaa häntä tai kysyä häneltä aiemmin. Komitean perustaminen oli tiedossa jo Kanikuutosessa pidetyn kokouksen jälkeen. Matti soitti vuosikokouksen aikana minulle ja kysyi onko joku tamperelainen tulossa valmistelukomiteaan. Sanoin olevani käytettävissä. Matin toiminnassa ei siis ole ollut mitään moitittavaa.

Kuten sanoin, omat kontribuutioni ovat olleet ja tulevat olemaan komitean sähköpostilistalla ja myöhemmin kokouksessa. En tosin pane pahakseni, jos joku haluaa täällä jotain mallia esittää. Kuten Matti sanoi, komitea ottaa vastuun siitä, että asia etenee johonkin ratkaisuun asti.

-- Markku, 30.4.2004

Matti on oikeassa siinä, että haluaisin vaikuttaa ottamalla mahdollisimman vähän vastuuta. Tämä pääosin siksi, että on ollut paljon muita kiireitä, enkä ole voinut olla varma ehtisinkö antamaan kunnollista panosta työryhmän työskentelyyn. Halusin kuitenkin vain auttaa tämän sivun kirjoittamalla.

-- Kari

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)