Suomen go-liitto ry tiedottaa#

Liiton Kevätkokous 2024 (kutsu lähetetty 7.5.2024)#

Olet tervetullut Liiton Kevätkokoukseen 2024, joka pidetään hybridimuodossa torstaina 23.5.2024 klo 20.00. Kokous järjestetään ensisijaisesti SuomiGo Discordissa (Voice Channels - yleinen) ja fyysisenä paikkana toimii osoite Harankatu 1 B 27, Tampere.

SuomiGo discordiin voit liittyä täältä: https://discord.gg/6Jjgw2TF


KEVÄTKOKOUS, asialista

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen järjestäytyminen
  1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 4. Työjärjestyksen hyväksyminen
 5. Läsnäolijoiden toteaminen ja äänimäärät
 6. Vuoden 2023 vuosikertomus
 7. Vuoden 2023 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto
 8. Tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
 9. Hallitus esittelee sääntömuutosehdotuksen
  1. Go-liiton sääntöuudistusehdotus (koko versio): https://docs.google.com/document/d/1FdyPaGwz3n3iV0MFAR8O4DwgY5dJfPW1/edit
  2. Muutoksen avainkohdat (vain muutettavat kohdat): https://docs.google.com/document/d/1WeEPkXJNlaqS-9ueGvKtyLzXFRNKL0dzTcUI8qs9eHw/edit
 10. Muut esille tulevat asiat
 11. Kokouksen päättäminen

Sääntömuutoksen valmistelu 9.4.2024#

Liiton hallitus valmistelee sääntömuutosta jotta saadaan säännöt ajantasalle. Ehdotuksiin voit tutustua täältä https://drive.google.com/drive/folders/1jjoZVWoyY_f13ILadKcac9wulGo-iDaM?. Keskustelua voidaan käydä ⁠SuomiGo discordissa #kehitys-ja-palaute kanavalla. Kuulemme mielellämme rakentavaa palautetta. Eritysesti jos sinulla tulee mieleen parempia tapoja muotoilla lauseet selkeiksi tai uusia asioita mitä olisi hyvä huomioida säännöissä.

SuomiGo discordiin voit liittyä täältä: https://discord.gg/AEtQsXMthn

"Liitto tiedottaa" drive 19.3.2024#

"Liitto tiedottaa" drive kansiosta löydät jatkossa yhden linkin takaa hallituksen tuottamat asiakirjat ja tiedotteet. Mm. tulevaa kevätkokousta valmistellen, voit tutustua vuoden 2023 tilinpäätökseen, toimintakertomukseen, sääntömuutosehdotukseen ja ehdotuksen avainkohtiin.

https://drive.google.com/drive/folders/1jjoZVWoyY_f13ILadKcac9wulGo-iDaM?

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)