Mikä on wiki? #

Tämä on wiki - sivusto jota kuka tahansa voi muokata. Voit kokeilla, miltä juttu tuntuu vaikkapa sivulla Hiekkalaatikko, ja sitten voit katsella sivua Tekstinmuokkaussäännöt. Myös sivu WikiEtiketti kuuluu ehdottomasti luettavien joukkoon. Muista, että tämä on yhteinen sivusto, joten jos näet roskaa tai muuta asiatonta, niin siivoa se pois!

Tämä wiki#

Tämä wiki onpi tarkoitettu suomalaisen go-elämän sosiaalirajoitteiseksi keskukseksi. Täällä voi vapaasti viilata pilkkua, jos toisen suomi ei kelpaa, tahi sitten puhua asioista pysyvämmin kuin IRCissä, tai nyysseissä.

Tämä Wiki pohjautuu Janne Jalkasen JSPWiki -moottoriin, ja on toteutettu kokonaisuudessaan Javalla. Sivujen layoutista vastaa Java Server Pages (JSP)-koodi, ja pohjalla asuvat Apache ja Tomcat.

Kannattaa käydä rekisteröimässä käyttäjätunnus, niin sen jälkeen sivuhistoriaan menee nimesi...

Kaikki sivut löydät sisällysluettelosta. Voit myös etsiä sivuja wikin hakutoiminnon avulla. Suomigo.net:in toimituskunnan (kyllä, sinäkin kuulut siihen) suosittelemat tämän wikin parhaat sivut.

Tämän wikin sisältöä kehitetään yhteisesti. Orvot sivut ovat sivuja, joihin mikään muu sivu ei viittaa ja puuttuvat sivut, sivuja, joihin viitataan, mutta joita ei ole vielä luotu. Voit auttaa tekemällä tärkeän sivun tai linkittämällä orvon sivun sopivaan paikkaan. WikiVikoja -sivulle voit kirjoittaa kommentteja vioista joita havaitset. Varsinaiset ehdotukset uusista asioista kannattaa laittaa sivulle WikiEhdotuksia. Kuinka luodaan uusi sivu?. Go-diagrammien luonti on varsin helppoa.

Ai niin, UTF-8:n käyttäminen tarkoittaa sitä, että jos haluat kirjoittaa japanin- tai kiinankielisiä merkkejä tekstin joukkoon, (囲碁) se onnistuu oikein mainiosti. Jotkin huonosti käyttäytyvät selaimet saattavat sitten sekoilla sivuja muokattaessa, mutta sille ei oikein mahda mitään.

Tilastotietoja käytöstä voi ihmetellä täältä. Bottien hidastamiseksi statistiikkaan tarvitsee käyttäjätunnuksen/salasanan, jotka ovat "gogo" ja "igo".

Wikin sivuista#

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)