Ehdottaisin että tässä SM-turnauksessa (2007)otettaisiin käyttöön japaninkielisille termeille kielitoimiston suosittama Hepburn-translitterointi. Esim: "kyū", jossa pitkää vokaalia ilmaistaan yläviivalla. Nykyisin käytettävä anglistisoitu Hepburn, jossa yläviivat vain on jätetty pois, ei ole hyvä, vaan se on virheellinen. Katso Wikipediasta infoa Hepburnista:

http://fi.wikipedia.org/wiki/Hepburn-j%C3%A4rjestelm%C3%A4

-- JouniValkonen

Ehkä olisi syytä miettiä uudestaan onko se oikeasti niin rikki, että sitä tarvitsisi korjata. En edes tiedä mistä tuollaisen makronin saa aikaan.

-- LauriLintula

Se ei ole niin rikki, että kiinnostaisi nähdä tippaakaan vaivaa asian eteen.

-- Markku

Suomessa käytetään kyllä alemmista luokituksista ihan kyu-arvoja, joten ei ole mielestäni mitään perustetta siirtyä käyttämään jotain muuta muotoa. Ref Luokitusmääräys. Lisäksi taitaa käyttää about koko maailma tuota muotoa emämaita lukuunottamatta. Kielipoliitikan voi pitää sitten omana asianaan ja muualla.

-- Gardan

Translitteroinnin muuttaminen haittaisi pelitietokantojen ylläpitoa, joten idea on siksikin huono.

-- Markku

Sinällään asiallinen pointti Markulta, että pelitietokannat voivat muodostua ongelmaksi. Mutta eiköhän tämäkin itsestään korjaannu viimeistään silloin kun EGF siirtyy pitkien vokaalien aikaan. Tämä tapahtuu kahden vuoden sisällä. Nykyisin yleistiedon korkein auktoriteetti - Wikipedia - on jo siirtynyt pitkien vokaalien käyttöön ja on oletettavaa, että lehdistö siirtyy myös piakkoin; onhan kielitoimisto mennyt antamaan suosituksen Hepburnin käytöstä japanin translitteroinnissa. Ongelmana on tietenkin se että Helsingin Sanomat tietenkin kopioi japanilaiset nimet New York Timesistä, joten tämä tuottaa omia hankaluuksia heille.

Tietenkin jos yläviivan kirjoittaminen tuottaa ylivoimaisia ongelmia, niin voi käyttää Hepburnin modifikaatiota eli kirjoittaa "byooyomi" tai "Byouyomi" sen sijaan että kirjoittaisi "byōyomi". Ja tietenkin kun pilkkua viilataan, niin en näkisi väliviivan käytölle olevan mitään suomen kielen kieliopin mukaisia edellytyksiä sanassa byōyomi. En tiedä kuinka amerikkalaiset perustelevat väliviivansa käytön.

Ja tietenkään sinällään translitteroinnilla ei ole mitään tekemistä luokitusjärjestelmän kanssa. Se nyt käytetty virheellinen "kyu" on ihan sama asia kuin korrekti "kyuu" tai vielä korrektimpi "級".

-- JouniValkonen

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)