Alla kysely, jolla tunnustellaan eri turnausvaihtoehtojen suosiota Gon Suomen mestarin ratkaisemiseksi. Mallit on otettu Karsintaideoita koskevasta keskustelusta. Jos haluat osallistua tähän suuntaa-antavaan tunnusteluun, pisteytä mallit järjestykseen 1=huonoin, 2=toiseksi huonoin, 3=kolmanneksi huonoin jne.. Nyanssit koskien esimerkiksi perintöpaikkojen määrää ja B-sarjan roolia oli pakko yksinkertaisuuden nimissä jättää tästä kyselystä pois.

Malli 1 = Vanha turnausmalli, 6 pelaajaa A-sarjassa
Malli 2 = Laajennettu turnausviikonloppu, 8 pelaajaa A-sarjassa
Malli 3 = Kaksi viikonloppua, 10 pelaajaa A-sarjassa
Malli 4 = Yksi viikonloppu, 8 tai useampia pelaajia, 5 kierrosta, McMahon/Swiss

NimiLuokitusMalli 1Malli 2Malli 3Malli 4
Jaakko Virtanen2 kyu 2 3 4 1
Markku Jantunen2 dan 2 3 4 1
Joose Viljanen1 kyu 1 4 3 2
Ari Karppinen2 dan 3 4 2 1
Teemu Hirsimäki1 dan1342
Antti Holappa1 kyu3421
yhteensä5dan&4kyu1221198

Miksei mallissa 3 voisi olla B-sarjaa? Karhunpesään mahtuu (?) kuitenkin toiset 10 ja halukkaita pelaajia varmasti löytyy.

-- Joose, 4.2.2003

Eihän se mahdotonta ole. Olennaisempaa kai on saada tässä osviittaa siitä, mikä A-sarjan malli on suosituin ja B-sarja on mukana "jostain syystä". Itse ajattelin, että sijoista 11-20 on vaikea enää saada mukaan pelaajia, joilla on motivaatiota käyttää näistä sijoista pelaamiseen kahta viikonloppua. Itse asiassa B-sarjojen mukanaolo joissain malleissa vain sotkee äänestystä ja vähentää sen informaatioarvoa.

-- Jaakko, 4.2.2003

Joo, ihan totta. En jotenkin ajatellut, että siinähän on kaksi viikonloppua.

-- Joose, 4.2.2003

NNuo vaihtoehdot on suotta niputettu yhteen. Jos B-sarjaa muutetaan, se ei automaagisesti tarkoita että A:ta pitäisi muuttaa, ja päinvastoin. Toisin sanoen, neljästä vaihtoehdosta kaksi on jo turnausteknisistä syistä huonoja (eivät täytä SM-turnauksen päämääriä,) yksi on mielestäni kovin raskas, ja viimeinen on nykymalli. Kovin, kovin vähän jää käteen tästäkin kyselystä...

Ettei vaan taas olla tekemässä nollakyselyä?

-- ObOlli

Kysymys on sinänsä aiheellinen, että kuten itsekin jo edellä totesin B-sarjan mukanaolo kyselyssä vähentää sen informaatioarvoa. Minulle ei kyllä täysin selvinnyt mitkä mallit ovat turnausteknisesti huonoja. Poistin B-sarjan kyselystä kokonaan eli nyt kuulostellaan vain A-sarjan roolia, eli mielyttääkö eniten 6-, 8- vai 10-henkinen sarja vaiko McMahon -tyylinen turnaus 8:lla tai suuremmalla pelaajamäärällä. Tässä ovat nyt vaihtoehtoina ne mallit, joita viime päivien keskustelussa on tuotu A-sarjaa koskien esille enkä ymmärrä, miten tämä enää voisi olla nollakysely.

Anteeksi vaan jo äänestäneiden puolesta.

-- Jaakko, 5.2. 2003

Olli kysyi mitä jää käteen tästä kyselystä. Käteen jää, että nykymallin suosio on vähäinen, jos riittävän moni vastustaa sitä. Mikä malli Swiss/McMahon mallin lisäksi noista ei täytä SM-turnauksen päämääriä (mestaruuden selvittäminen)?

-- Markku Jantunen, 3.2. 2003

Itse en antanut ääniä sitä ajatellen, että haluttaisiin valita huonoista vaihtoehdoista vähiten huono, taikka että erityisesti vastustaisin 3-4 sijalle pisteyttämiäni malleja. Minulla oli Jusan-danissa hyviä kokemuksia kahdesta pitkästä pelistä päivässä, minkä perusteella pitäisin mielekkäänä kahta viikonloppua eli neljää pelipäivää. Tällä saataisiin kahdeksan peliä eli 9 pelaajan sarja. Vastaavasti kolmen päivän ratkaisussa pelaisi 7 pelaajaa. Eli ei välttämättä niin montaa lisäpelaajaa, vaan hyviä pelejä niille, jotka sarjaan pääsevät.

-- Antti Holappa, 5.2.2003

Nykyisessä kuuden pelaajan A-sarjassa pelataan yksi peli perjantai-iltana sekä kaksi peliä lauantaina ja sunnuntaina. Kyseessä on siis itse asiassa kolmipäiväinen turnaus.

-- Markku Jantunen, 5.2. 2003

Kommentti Antille: sarjassa kaikki parittomat (2n-1) pelaajamäärät ovat kovasti sub-optimaalisia. Kierrosten määrä kun täytyy tässä tapuksessa laskea 2n pelaajan mukaan.

--Ari Karppinen, 5.2.2002

Mitäs siinä on haittana? Tulee helpommin tasatuloksia? -Siis minähän en tunne erikoisen hyvin sarjan järjestämisen käytännön ongelmia; yllä tarkoituksenani oli lisätä arvotettavien ominaisuuksien joukkoon pelien laadun säilyminen. Opin kyllä mielelläni tällaistakin triviaa :-)

-- Antti Holappa, 5.2.2003

Parittomilla pelaajamäärillä tulee vapaakierroksia, mikä on ajankäytöllisesti tehotonta. Kuuden sarjassa pelien määrä turnauspäivinä on 1+2+2. Seitsemän sarjassa pelien määrän pitäisi olla 2+2+2, jolloin pelaajien täytyisi pitää ylimääräinen lomapäivä. Silloin voisi yhtä hyvin järjestää kahdeksan pelaajan sarjan, jolloin pelien määrä olisi 1+2+2+2.

-- Markku Jantunen, 5.2. 2003

Jep, turnausteknisesti pelaajamäärä 2n-1 voidan ajatella turnauksena , jossa on mukana "virtuaalipelaaja" NN, jolloin vapaakierros == peli NN:ää vastan -> 2n-1 pelaajan turnaus vaatii aivan yhtä monta kierrosta kuin 2n pelaajan turnaus.

Jos virtuaalipelaajan ajatus tuntuu vieralta voi tuon toki esittää formaalistikin ;) eli 2n-1 pelaajaa -> pelejä / kierros = INT((2n-1)/2) =(n-1) kappaletta ; toisaalta täydelliseen sarjaan vaaditaan (2n-1)*(2n-2)/2 =(n-1)*(2n-1) peliä ->tarvittavien kierrosten lukumäärä on 2n-1 (= sama kuin pelaajien lukumäärä)

--Ari Karppinen, 5.2.2002

Seitsemän pelaajan sarjaa ei voi viedä läpi kuudessa kierroksessa, kuten Markku esitti. Jos Arin formalisointi tuntuu vieraalta, tämä tosiasia kirkastuu helpolla ajatusleikillä: ensimmäisellä kierroksella jollakulla on seitsemän pelaajan sarjassa vapaakierros. Tämän jälkeen vapaakierroksella ollut pelaaja tarvitsee vielä ainakin kuusi kierrosta voidakseen pelata kaikkia kuutta sarjassa olevaa vastustajaansa vastaan, eli 7 pelaajan sarja vaatii ainakin 7 kierrosta (itse asiassa 7, mutta esimerkki ei todista sitä). Eli 7 pelaajaa vie sarjan läpi yhtä pitkässä ajassa kuin 8, jolloin 7:llä pelaamisessa on vain vähän tai ei ollenkaan järkeä.

-- Jaakko, 5.2.2003

Lisäinformaatiota ja hyviä (Arin) perusteita luettuani muutin sisäisen arvokeskusteluni painopisteitä, ja arvoin kyselyvastaukseni uudestaan. :-P

--Antti Holappa, 6.2.2003

En arvostanut yllä olevaa taulukkoa yhtään. Jos minun pitäisi arpoa SM-systeemi nyt, niin valitsisin kaksi karsintaa (1+2) sekä kuuden pelaajan A- ja B-sarjat. Miehittäisin A-sarjan mestarilla, kakkosella, kolmella karsinnan läpäisijällä ja viime vuoden B-sarjan voittajalla.

B-sarja on hyvä ajatus, koska tällöin 12 pelaajaa pääsee pelaamaan hyviä pelejä kuuden sijasta. Kukaan ei ole koskaan kieltäytynyt B-sarjasta: ilmainen A-paikka on voimakas kannustin.

B-sarja on sikäli epäreilu, että sieltä voi päästä A-sarjaan pelaaja, joka on heikompi kuin kevätkarsinnan kakkonen. Pidän kuitenkin tätä epäkohtaa pienenä: jos on niin kova (Suomen kuudenneksi kovin), niin tottahan sitä ruhjoo itsensä B-sarjasta ensi vuoden A-sarjaan. Toistan vielä haitan: B-sarja voi korvata kuudenneksi kovimman pelaajan jollakulla heikommalla. Eikö se kuulosta pieneltä?

Minusta juuri sarjamuotoinen turnaus + mahdollinen paras-kolmesta-finaali on se ainoa oikea Suomen mestarin ratkomiseen: kun kaikki ovat pelanneet kaikkia vastaan, ei kenelläkään pitäisi olla spekuloitavaa.

--Teemu Rovio, 6.2.2003

Muuttaisit nykysysteemiä siis siten, että peluuttaisit yhden karsintaturnauksen lisää, jonka voittaja pääsisi A-sarjaan yhden perintöpaikkalaisen sijasta. Tehdään tuosta vaihtoehdosta yksi ehdotus, jota go-liiton kokouksessa voidaan käsitellä ja josta voidaan valita ja tarvittaessa äänestää.

Arilla tuntui olevan oma hyvin mietitty vaihtoehto, josta hän voisi tehdä yhden esityksen go-liiton kokoukseen. 10 pelaajan A-sarjavaihtoehdosta voisi kaikkine yksityiskohtineen myös tehdä yhden ehdotuksen.

Miten muuten täsmälleen tulee menetellä, jotta esitykset pääsevät vuosikokoukseen? Täytyykö ne esimerkiksi julkistaa lopullisessa muodossaan ennen kokousta?

-- Markku Jantunen, 6.2. 2003

Siirsin jatkokeskustelun paikkaan PuhettaLiitonHallinnosta.

-- Matti_Siivola 7.2.2003

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)