Tein Takapotku 2009 -turnausta varten webbipohjaisen softan jolla hoidimme ilmoittautumiset. Koska softa toimi verkossa, ilmoittautumisia pystyi hoitamaan useampi henkilö samaan aikaan ilman että tiedot menevät ristiin. Lisäksi parittaja voi hakea selaimella esim. MacMahon muodossa ulostetut sisäänkirjattujen tiedot ja copy-pasteta ne paritusohjelmaan sisään. Parittajan ei siis tarvitse erikseen kirjata ilmoittautuneita sisään. Takapotkussa tämä toimi hyvin ja saimme kirjattua kaikki sisään hyvissä ajoissa ja parittaja sai keskittyä oleelliseen.

Ilmoittautumisen nopeuttamiseksi esi-ilmoittautuneet voi tuoda softaan Wikistä copypasteamalla wiki-lähdekoodi ilmoittautuneista. Tällöin ilmoittautuneet voi suoraan klikata esi-ilmoittautuneiden listasta tai käyttää hyväkseen "ennakoivaa tekstinsyöttöä".

Kun softaan perustetaan turnaus, sille voi määritellä mahdolliset alennukset. Ilmoittautumisen yhteydessä syötetään pelaajan maksama maksu ja siten saadaan samalla myös reaaliaikaisesti tieto turnauksen tuloista. Kaikki tieto tallennetaan tietokantaan jolloin pienellä ohjelmointi/tietokantataidoilla voi tehdä monipuolisempiakin tilastoja helposti.

Softaa voi kokeilla täällä: http://88.113.4.104:3000/tournaments/. (HUOM, IP-osoite voi muuttua ilman varoitusta, yritän muistaa päivittää tänne). Sitä saa käyttää miten haluaa turnauksissa. Jos joku on kiinnostunut asentamaan sen omalle koneelle, voin lähettää sen lähdekoodin (joka on tehty Ruby on Railsilla). En ole Ruby -osaaja joten koodin laatu ei ole kummoinen.

-- Aapo Kyrölä 13.2.2009

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)