Nyt voit antaa äänesi kunkin listassa mainitun turnauksen tasoituksettomuudelle tai tasoituksellisuudelle. Listaan voivat kaikki lisätä turnauksia. Lisää nimesi "tasa-alku" tai "tasoitus" -listan perään. Äänestyksen tarkoitus ei ole sitoa kenenkään päätöksia. Tarkoitus on vain hankkia informaatiota turnausjärjestäjiä varten. Laita nimesi perään luokituksesi, jotta järjestäjät saavat tietoa eri tavoin äänestäneiden luokitusjakaumista.

Äänestysohjeet: Nimi lisätään listaan editoimalla itse sivua, kuten wikissä on tapana. Pääset editoimaan sivua, kun seuraat sivu alalaidassa olevaa "Muokkaa sivua" -linkkiä. Voit kirjoittaa itse nimesi listaan esimerkin mukaisesti. Uusi versio tallentuu, kun painat sivun alalaidassa olevaa "Save" -nappia.

Toivon, että turnausjärjestäjät lisäävät puuttuvat turnaukset listaan.

lisäsin pogo openin kohdalle vaihtoehdon "vajaa tasoitus" -tuomo

Kanikutonen#

Tasoituksin:

 • Henri Hansen, 5 kyu
 • Tuomo Salo, 4 kyu
 • Paavo Pietarila, 2 kyu
 • Jan-Krister Helenius, 2 kyu

Tasa-alku:

 • Thomas Gaebler, 7 kyu
 • Markku Jantunen, 2 dan
 • Jari Koivikko, 5 kyu
 • Jaakko Virtanen, 2 kyu
 • Jouni Kärkkäinen, 16 kyu
 • Mikael Runonen, 6 kyu
 • Ari Karppinen, 2 dan
 • Teemu Rovio, 1 dan
 • Teemu Hirsimäki, 1 kyu
 • Otso Alanko, 1 dan
 • Kare Jantunen, 1 dan
 • Antti Lehtinen, 6 kyu
 • Timo Puha, 2 dan
 • Joose Viljanen, 1 kyu
 • Tuomas Korppi, 4 kyu
 • Suvi Leppänen, 15 kyu

PoGo Open#

Tasoituksin:

 • Markku Jantunen, 2 dan
 • Otso Alanko, 1 dan

Tasa-alku:

 • Jari Koivikko, 5 kyu
 • Jaakko Virtanen, 2 kyu
 • Ari Karppinen, 2 dan
 • Antti Lehtinen, 6 kyu

Vajaa tasoitus (-2 kiveä)

 • Henri Hansen, 5 kyu
 • Thomas Gaebler, 7 kyu
 • Jouni Kärkkäinen, 16 kyu
 • Tuomo Salo, 4 kyu
 • Mikael Runonen, 6 kyu
 • Paavo Pietarila, 2 kyu
 • Teemu Rovio, 1 dan
 • Teemu Hirsimäki, 1 kyu
 • Kare Jantunen, 1 dan (Kannatan vuosittain muuttuvaa tasoitussysteemiä!)
 • Joose Viljanen, 1 kyu (Kannatan eri tyylisiä turnauksia. Tämä on ainutlaatuinen.)
 • Tuomas Korppi, 4 kyu
 • Suvi Leppänen, 15 kyu
 • Ari-Pekka Perkkiö, 6 kyu

Jaakko Munkki#

Tasoituksin:

 • Jaakko Virtanen, 2 kyu (perinteinen eka tasoitusturnaus)
 • Ari Karppinen, 2 dan
 • Tuomo Salo, 4 kyu
 • Paavo Pietarila, 2 kyu
 • Teemu Rovio, 1 dan
 • Otso Alanko, 1 dan
 • Jan-Krister Helenius, 2 kyu
 • Suvi Leppänen, 15 kyu

Tasa-alku:

 • Thomas Gaebler, 7 kyu
 • Markku Jantunen, 2 dan
 • Jari Koivikko, 5 kyu
 • Mikael Runonen, 6 kyu
 • Teemu Hirsimäki, 1 kyu
 • Kare Jantunen, 1 dan
 • Antti Lehtinen, 6 kyu
 • Joose Viljanen, 1 kyu (Tasa-alkuturnaukset ovat kivoja jos vain on tarpeeksi osallistujia. Jos ei niin parempi pitää tasoituksin.)
 • Tuomas Korppi, 4 kyu
 • Ari-Pekka Perkkiö, 6 kyu

Oulun kevätturnaus#

Tasoituksin:

 • Markku Jantunen, 2 dan
 • Jaakko Virtanen, 2 kyu
 • Ari Karppinen, 2 dan
 • Tuomo Salo, 4 kyu
 • Otso Alanko, 1 dan
 • Kare Jantunen, 1 dan
 • Antti Lehtinen, 6 kyu

Tasa-alku:

 • Jari Koivikko, 5 kyu
 • Mikael Runonen, 6 kyu
 • Paavo Pietarila, 2 kyu
 • Jouni Kärkkäinen, 16 kyu
 • Suvi Leppäen, 15 kyu

Yläkaupungin Yö, Jyväskylä#

Tasoituksin:

 • Henri Hansen, 5 kyu
 • Markku Jantunen, 2 dan
 • Mikael Runonen, 6 kyu
 • Tuomo Salo, 4 kyu
 • Paavo Pietarila, 2 kyu
 • Teemu Rovio, 1 dan
 • Otso Alanko, 1 dan
 • Jan-Krister Helenius, 2 kyu
 • Kare Jantunen, 1 dan
 • Antti Lehtinen, 6 kyu

Tasa-alku:

 • Jari Koivikko, 5 kyu
 • Jaakko Virtanen, 2kyu
 • Ari Karppinen, 2 dan
 • Teemu Hirsimäki, 1 kyu
 • Jouni Kärkkäinen, 16 kyu
 • Timo Puha, 2 dan
 • Suvi Leppänen, 15 kyu

Kisein sivuturnaus#

Tasoituksin:

 • Markku Jantunen, 2 dan
 • Jari Koivikko, 5 kyu
 • Jaakko Virtanen, 2kyu
 • Mikael Runonen, 6 kyu
 • Ari Karppinen, 2 dan
 • Tuomo Salo, 4 kyu
 • Paavo Pietarila, 2 kyu
 • Teemu Rovio, 1 dan
 • Teemu Hirsimäki, 1 kyu
 • Otso Alanko, 1 dan
 • Kare Jantunen, 1 dan
 • Antti Lehtinen, 6 kyu
 • Suvi Leppänen, 15 kyu

Tasa-alku:

 • Esimerkki

Turku GP#

Tasoituksin:

 • Markku Jantunen, 2 dan
 • Teemu Rovio, 1 dan
 • Otso Alanko, 1 dan
 • Jan-Krister Helenius, 2 kyu
 • Kare Jantunen, 1 dan

Tasa-alku:

 • Thomas Gaebler, 7 kyu
 • Jari Koivikko, 5 kyu
 • Jaakko Virtanen, 2 kyu
 • Jouni Kärkkäinen, 16 kyu
 • Mikael Runonen, 6 kyu
 • Ari Karppinen, 2 dan
 • Tuomo Salo, 4 kyu
 • Paavo Pietarila, 2 kyu
 • Teemu Hirsimäki, 1 kyu
 • Antti Lehtinen, 6 kyu
 • Suvi Leppänen, 15 kyu

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)