Korealaiset opettajat YliGolla#

YliGo järjestää opetustilaisuuden Suomessa vierailevien korealaisten opettajien kanssa.

Aika: Keskiviikko 21. helmikuuta, 17:30-20:30
Paikka: Uuden ylioppilastalon Mannerheim-sali (Mannerheimintie 5 A, 5. kerros)

Luento 17:30-18:30#

Ohjelma alkaa noin tunnin mittaisella luennolla, jonka aiheena ovat tappelu- ja trikkijosekit. Luento on kaikille avoin ja maksaa kaksi euroa. YliGon jäsenet pääsevät sisään ilmaiseksi.

Huom: Tiedossa on, että korealaisten opettajien englannin taito ei ole hyvä. Varsinkin puhuminen on heille hankalaa. Tästä syystä "luento" saattaa tarkoittaa lähinnä sekvenssien latomista isolle demolaudalle. Mikäli käy niin, että luennosta ei vain tahdo tulla mitään, ei luentoa yritä väkisin jatkaa vaan siirrytään suoraan pienryhmäopetukseen. Jos joku on kaksi euroansa maksanut eikä ole luentoon tyytyväinen, niin rahat voidaan toki palauttaa. :)

Pienryhmäopetus 18:30-20:30#

Luennon jälkeen pidetään pieni hengähdystauko, jonka jälkeen aloitetaan pienryhmäopetus. Ryhmät voivat oma-aloitteisesti opettajan kanssa käsitellä kiinnostavia aiheita, kuten erilaisia pelitilanteita, josekeita tai pelien läpikäyntiä. Osallistujien on hyvä harkita aiheita jo etukäteen.

Pienryhmäopetus järjestetään YliGon jäsenille ja maksaa viisi euroa. Opetukseen on ilmoittauduttava etukäteen. Opetukseen ilmoittautuvat jakautuvat kahteen ryhmään tason mukaan. Yhteen ryhmään mahtuu korkeintaan kuusi henkilöä.

NroNimiLuokitus
1 Mika Urtela 3 dan
2 Miika Nikula 2 dan
3 Mikko Siukola 2 dan
4 Janne Nikula 1 kyu
5 Kalle Timperi 3 kyu
6 Joonas Ylönen 3 kyu
7
8
9
10
11

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)