YliGon mökkileiri 27.-29. kesäkuuta#

Yligolaiset lähtevät perinteiselle mökkileirille kesäkuun lopussa. Luvassa on viikonloppu mökkielämää, gon pelaamista, saunomista ja sen sellaista. Mökkiin mahtuu enintään 12 ihmistä yöpymään.

Mökki on Vihdissä Ylimmäisen järven rannalla. Mökille tulosta on syytä ilmoittaa etukäteen.

Ajo-ohjeita ja kaikkea muuta saa kysymällä Jannelta.

Turnauksen tulokset

Ilmoittautuminen#

NroNimiLisätietoa
1 Janne Nikula
2 Samuel Ritakallio auto
3 Mikko Siukola
4 Mika Urtela
5 Kalle Timperi
6 Sampo Perttula
7 (Aapo Kyrölä) pyöräillen, auton voin lainata toiselle. Päivitys: epäröin lähtöä
8
9
10
11

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)