Tässä koottuna esiin tulleet valkean elintavat, mukana ratkaisuissa Antti H, Antti T, Vesa ja Matti.

Muunnelma A#

+--O--------------+
|###OO.O...OO.....|
|.#OOOO#.OO#O##.#.|
|.#OO#O#.####OO##O|
|.#O###O..........|
|.O#O.OO....O.O#O#|
|O##O......#...#O#|
|.#.#.......###.#O|
|..#......O.OO...O|
|..,.....,....O,O#|
|.O.###......#...O|
|..O#O..######....|
|.O#OO.OO#OOO#O...|
|.O#...O.OO.#O.OO.|
|O##..##OOO##..O#.|
|O#O....#O.O#4.O#.|
|OO###..#O.O3#.##.|
|O#O#...#76..12...|
+--O--------5-----+
Dia: Selkein variaatio

Valkea elää, jatkot kotitehtäviksi.

+--O--------------+
|###OO.O...OO.....|
|.#OOOO#.OO#O##.#.|
|.#OO#O#.####OO##O|
|.#O###O..........|
|.O#O.OO....O.O#O#|
|O##O......#...#O#|
|.#.#.......###.#O|
|..#......O.OO...O|
|..,.....,....O,O#|
|.O.###......#...O|
|..O#O..######....|
|.O#OO.OO#OOO#O...|
|.O#...O.OO.#O.OO.|
|O##..##OOO##..O#.|
|O#O....#O.O##.O#.|
|OO###..#O5OO#.##.|
|O#O#...#O#12O#...|
+--O-----43-O-----+
Dia: Kotitehtävää

ja kotitehtävän ratkaisu siis lienee siirtyminen tästä muunnelma D:n soveltamiseen.


|..O..............|
|###OO.O...OO.....|
|.#OOOO#.OO#O##.#.|
|.#OO#O#.####OO##O|
|.#O###O..........|
|.O#O.OO....O.O#O#|
|O##O......#...#O#|
|.#.#.......###.#O|
|..#......O.OO...O|
|..,.....,....O,O#|
|.O.###......#...O|
|..O#O..######....|
|.O#OO.OO#OOO#O...|
|.O#...O.OO.#O.OO.|
|O##..##OOO##..O#.|
|O#O....#O.O#4.O#.|
|OO###..#O.O3#.##.|
|O#O#...#.67.12...|
+--O--------5-----+
Dia: Muunelman A muunnelma

Missä jatkot?

Muunnelma B#

+--O--------------+
|###OO.O...OO.....|
|.#OOOO#.OO#O##.#.|
|.#OO#O#.####OO##O|
|.#O###O..........|
|.O#O.OO....O.O#O#|
|O##O......#...#O#|
|.#.#.......###.#O|
|..#......O.OO...O|
|..,.....,....O,O#|
|.O.###......#...O|
|..O#O..######....|
|.O#OO.OO#OOO#O...|
|.O#...O.OO.#O.OO.|
|O##..##OOO##..O#.|
|O#O....#O.O#..O#.|
|OO###..#O7O5#6##.|
|O#O#...#32..1....|
+--O-----4--------+
Dia: Musta vastustaa

Valkea elää myös näin.


+--O--------------+
|###OO.O...OO.....|
|.#OOOO#.OO#O##.#.|
|.#OO#O#.####OO##O|
|.#O###O..........|
|.O#O.OO....O.O#O#|
|O##O......#...#O#|
|.#.#.......###.#O|
|..#......O.OO...O|
|..,.....,....O,O#|
|.O.###......#...O|
|..O#O..######....|
|.O#OO.OO#OOO#O...|
|.O#...O.OO.#O.OO.|
|O##..##OOO##..O#.|
|O#O....#O.O#..O#.|
|OO###..#OOOO####.|
|O#O#...#O#2.O....|
+--O-----#-31-----+
Dia: Musta vastustaa lisää

Muunnelma C#

+--O--------------+
|###OO.O...OO.....|
|.#OOOO#.OO#O##.#.|
|.#OO#O#.####OO##O|
|.#O###O..........|
|.O#O.OO....O.O#O#|
|O##O......#...#O#|
|.#.#.......###.#O|
|..#......O.OO...O|
|..,.....,....O,O#|
|.O.###......#...O|
|..O#O..######....|
|.O#OO.OO#OOO#O...|
|.O#...O.OO.#O.OO.|
|O##..##OOO##..O#.|
|O#O....#O.O#..O#.|
|OO###..#O.O8#2##.|
|O#O#...#..39156..|
+--O------b-74a---+
Dia: Tämä elää myös

Valkea elää. Mustan tesujista 4 huolimatta a ja b ovat miai.

Muunnelma D#

+--O--------------+
|###OO.O...OO.....|
|.#OOOO#.OO#O##.#.|
|.#OO#O#.####OO##O|
|.#O###O..........|
|.O#O.OO....O.O#O#|
|O##O......#...#O#|
|.#.#.......###.#O|
|..#......O.OO...O|
|..,.....,....O,O#|
|.O.###......#...O|
|..O#O4.######....|
|.O#OO.OO#OOO#O...|
|.O#..3O.OO.#O.OO.|
|O##.5##OOO##..O#.|
|O#O6...#O.O#..O#.|
|OO###7.#O.O.#.##.|
|O#O#...#1..2.....|
+--O--------------+
Dia: Antin alkuperäinen ajatus

Jos musta vastustaa 5:n uhkaa tehdä silmä, valkea elää isosti.

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.
« This page (revision-9) was last changed on 27-Aug-2009 12:27 by LauriPaatero