Tätä sekvenssiä lienee vaikea parannella. Musta narahtaa bata-bataan, oi-otoshiin tai tontoniin.

Antin tsumegon vastaus

Miten mustan olisi pitänyt pelata. Mikä tahansa valkean leikkaus häviää semeain. Oikealla olevalla mustan ryhmällä on kolme ulkoista vapautta silmä mukaanlukien.

Antin tsumegon valkean oikea siirto

-- Vesa

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-2) was last changed on 15-Feb-2003 08:29 by Vesa