+O#-#23-#OOOO#-##-#
|#.#.1a###O####O##O
|.#OOb##OOOOOOOO#O|
|.##O.Ot##.O.###OOO
|.......#.#O#.#OO.|
#.##TO..###O##.#O.|
O##O####OOO#.###O.|
OOOOOO#OO.O##.##O.|
|..#O.#O.OOOO#.#O.|
|OO#OOO#O#.O.####O|
|#.##O#.OOOOO#.#OO|
Dia: Valkoinen näkee takapotkumahdollisuuden

Valkea uskoo mustan vastaavan a, jolloin b virittäisi takapotkun.


+O#-##O-#OOOO#-##-#
|#.#aO.###O####O##O
|.#OO1##OOOOOOOO#O|
|.##ObOt##.O.###OOO
|.......#.#O#.#OO.|
#.##TO..###O##.#O.|
O##O####OOO#.###O.|
OOOOOO#OO.O##.##O.|
|..#O.#O.OOOO#.#O.|
|OO#OOO#O#.O.####O|
|#.##O#.OOOOO#.#OO|
Dia: Musta ei ole eilisen teeren poika

Musta pelaakin 1 ja a ja b ovat miai. Valkoinen epäonnistuu.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-13) was last changed on 04-Feb-2003 13:03 by AnttiHolappa