eGon hallituspöytis #2 2012#

Espoon go-kerhon hallituksen kokous

Kokous 2, 12.4.2012

Paikalla: Olli Tuovinen, Mikael Nenonen, Joonas Pihlajamaa, (Elsa Polvinen), (Lauri Vahtera)

1.	Kokouksen avaus 
Avattiin kokous klo 19:30. 

2.	Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Tarkistettiin yhdistyksen säännöistä, että PJ ja kaksi hallituksen muuta jäsentä riittää kokouksen pitämiseen. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.	Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Valittiin puheenjohtajaksi Olli Tuovinen ja sihteeriksi Joonas Pihlajamaa. Kokouksen työjärjestykseen kolme asiaa: Pankkitilin avaaminen, viuhkojen ostaminen ja gon esittely Annantalon  Japani-päivillä.

4.	Pankkitilin avaaminen
Vahvistettiin aiempi päätös avata Espoon go-kerholle pankkitili. Avaamisen yksityiskohdista valtuutettiin vastaamaan rahastonhoitaja Reino Karttunen, 140884-163D.

5.	Viuhkojen ostaminen
Varajäsen Elsa Nike Helena Polvinen liittyi seuraamaan kokousta. Egolla on mahdollisuus ostaa viuhkoja Japanista, kun Antti Törmänen palaa Suomeen. Nämä toimisivat mm. erinomaisina palkintoina tulevissa turnauksissa. Päätettiin valtuuttaa Mikael Nenonen tilaamaan kuusi viuhkaa, hinta yhteensä enintään 120 (satakaksikymmentä) euroa. 

6.	Gon esittely Annantalolla
Annantalolta tuli pyyntö esitellä gota Japani-päivillä syyskuussa. Päätettiin osallistua tapahtumaan.

7.	Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 19:45

Espoossa 12.4.2012
___________________ 							___________________
Olli Tuovinen, puheenjohtaja						Joonas Pihlajamaa, sihteeri

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-1) was last changed on 16-Jul-2012 18:09 by Mikael Nenonen