eGon hallituksen kokous #3 2012#

1. Kokouksen avaus 18:30
2. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
3. Läsnäolijat: Mikko Lappeteläinen, Antti Niemi, Antti Törmänen, Reino Karttunen, Mikael Nenonen, Elina Pieniniemi(ei äänioikeutta) ja Vesa Laatikainen(ei äänioikeutta). Jarno Alanko ja Joonas Pihlajamaa saapuivat paikalle klo 18:45 kohdassa 8.
4. Puheenjohtajana toimii Mikael Nenonen, Sihteerinä Mikko Lappeteläinen
5. Esityslistana käytetään sähköpostiin lähetetyä kokouskutsua
6. Suomen go-liiton hallituksen puheenjohtajan valintaan liittyvät asiat
	Hallitus on kuullut, että Pekka Keipi saattaa asettua ehdokkaaksi go-liiton hallituksen puheenjohtajaksi. eGon hallitus tukee Pekka Keipin puheenjohtajuutta ja ehdottaa varapuheenjothajaksi Antti Törmästä lauantaina 26.5.2012
	eGon edustajana toimii Antti Niemi.
7. Päätettiin alkaa seurata eGon tuloja ja menoja vuosineljenneksittäin. Tämän hoitaa rahastonhoitaja joka raportoi tilanteen hallitukselle.
8. Hallituksen sisäistä tiedotusta päätettiin parantaa. Tiedotuksen parantamisesta vetovastuussa on Olli Tuovinen ja deadlinena seuraava kokous.
9. Hallitus päätti hakea Korean Ambassador Cup -turnausta. Hakemuksen tekee Jarno Alanko joka on myös päävastuussa turnauksen järjestämisestä.
10. Tukihakemuksen tila ei ole muuttunut. Tähän on syynä Espoon kaupungin hidas toiminta.
11. Ilmoitusasiat
	KAC:n ja useamman SM-turnauksen hakudeadline on 31.5.2012
12. Päätetään kokous klo 19:12

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-2) was last changed on 16-Jul-2012 18:08 by Mikael Nenonen