Excalibur-referenssi järjestäjille#

Tämän referenssin tarkoitus on kertoa Excalibur-kelloa paljon käyttäville turnausjärjestäjille ja kerhoaktiiveille kellon kaikista hyödyllisistä ominaisuuksista suomeksi. Erityisesti tarkoitus on kertoa kellon ominaisuuksista go-käytössä, koska kellon käyttöohje ei ole gon pelaajien kannalta kovin hyvä. Tämä referenssi olettaa, että lukija hallitsee kellon peruskäytön. Koska tässä keskitytään kellon asetuksiin erityisesti järjestäjän kannalta, tavalliselle gon pelaajalle tämä opas ei todennäköisesti tarjoa juuri mitään mielenkiintoista.

Yleistä kellosta#

Näyttö#

Kellon näytön kirkkautta säädetään kellon oikealla laidalla olevasta säätimestä.

Patterit#

Kello syö neljä AA-patteria.

Tapahtuman alussa on hyvä tarkistaa, ovatko kellon patterit loppumassa. Jos kellon näytön kirkkauden säätää maksimiin ja kellon näytön kaikki viivat ja tekstit näkyvät mustina, niin patterit ovat todennäköisesti kunnossa. Jos kaikki viivat ja tekstit eivät näy täysin mustina, patterit kannattaa vaihtaa välittömästi.

Patterien vaihdon yhteydessä kellon kaikki asetukset nollautuvat tehdasasetuksiin.

Kellon asetukset#

Primary, secondary ja sudden#

Excaliburissa voi kelloon asettaa kolme aikaa: primary-ajan, secondary-ajan ja sudden-ajan. Primary-ajalla ja secondary-ajalla on lisäksi counter. Näiden eri aikojen ja counterien logiikka perustuu shakkiturnauksissa käytettyihin aikoihin, joissa ajat voivat olla esimerkiksi 90 minuuttia ensimmäiseen 40 siirtoon, 30 minuuttia seuraavaan 20 siirtoon ja lopuksi 15 minuuttia pelin lopettamiseen. Tällaisessa tapauksessa eri ajat ja counterit menisivät seuraavasti:

 • Primary 90 min 00 sec, counter 40
 • Secondary 30 min 00 sec, counter 20
 • Sudden 15 min 00 sec

Jonkun ajan voi ohjelmoida nollaksi eikä kaikkia kolmea ole pakko käyttää. Esimerkiksi jos shakkiturnauksessa annettaisiin 90 siirtoa ensimmäiseen 40 siirtoon ja 15 minuuttia pelin lopettamiseen, niin edellisen esimerkin secondary-aika ja counter yksinkertaisesti asetettaisiin nollaksi. Jos secondary-aika on asetettu ja sudden-aikaa ei ole asetettu, secondary-aika jää toistamaan itseään silmukkaan aina uudestaan.

Koska gota pelatessa ei käytetä tällaisia shakkiaikoja, monet go-ajat joudutaan ohjelmoimaan kelloon hieman kummallisesti. Kellon shakkitaustan ymmärtäminen voi kuitenkin auttaa käsittämään, miksi go-ajat ohjelmoidaan kuten ne ohjelmoidaan.

Kun primary-ajan counteriksi asetetaan 0, kello menee go-moodiin. Go-moodissa useat asetukset toimivat gon pelaajan kannalta hieman paremmin kuin oletuksena olevassa shakkimoodissa.

Delay, accum, delay all#

Excalibur tukee sekä viivettä (Bronstein) että inkrementtiä (Fischer). Delay-asetuksella voi asettaa viivettä. Jos accum-asetuksen kääntää päälle, viive korvaantuu inkrementillä. Jos Delay/Accum all-asetus on pois päältä, viive tai inkrementti on käytössä ainoastaan sudden-ajalla. Jos asetus on päällä, viive ja inkrementti toimivat myös primary- ja secondary-ajalla.

Claim#

Asetuksen ollessa päällä kello pysähtyy, kun toisen pelaajan aika on loppunut. Jos asetus on pois päältä, on mahdollista päätyä tilanteeseen, jossa molempien aika on loppunut ja molempien pelaajien lamppu palaa.

Save/recall#

Näillä asetuksilla olisi mahdollista tallentaa käynnissä olevan pelin aika-asetukset kellon muistiin ja ohjelmoida välillä kelloon joku toinen aika.

Counter#

Jos asetus on päällä, kellon näytössä näkyy siirtolaskuri.

Game end#

Asetus antaa ajan loppua niin monta kertaa kuin asetuksen arvoksi laitetaan. Esimerkiksi kun halutaan ohjelmoida 3×30 sekunnin byo-yomi, asetuksen arvoksi laitetaan 3. Game end Off ja Game end 1 ovat go-asetusten kannalta käytännössä sama asia.

Sound#

Jos asetus on päällä, kello piippaa aina pääajan ja lisäajan loppuessa. Jos asetukseen on laitettu joku muu sekuntimäärä kuin nolla, kello piippaa sekuntimäärän verran ennen pääajan ja lisäajan loppumista.

Word#

Asetus on tarkoitettu Scrabblen pelaajille eikä siitä ole gon pelaajille hyötyä.

Second#

Jos asetus on päällä, peliajan sekunnit näkyvät kellossa myös silloin, kun peliaikaa on enemmän kuin 10 minuuttia.

Gossa käytettäviä aikasysteemeitä#

Esimerkeissä kaikki asetukset, joita ei ole mainittu, oletetaan laitettavaksi Offille tai nollille.

Absoluuttinen#

Absoluuttisen ajan voi yksinkertaisesti asettaa sudden-ajalle.

Esimerkkinä 10 minuutin pikapeli:

 • Primary 00 min 00 sec, counter 0
 • Secondary 00 min 00 sec, counter 0
 • Sudden 10 min 00 sec
 • Claim On
 • Sound on 59 (piippaus noin minuutti ennen loppua)

Pääaika + byo-yomi#

Pääaika asetetaan primary-ajalle ja byo-yomi secondary-ajalle. Secondary-ajan counter on aina 1. Jos byo-yomi -jaksoja halutaan enemmän kuin yksi, Game end-asetukseen laitetaan jaksojen lukumäärä. Secondary counter ja game end-asetus on helppo sekoittaa ja niiden kanssa on oltava erityisen huolellinen.

Esimerkkinä 60 min pääaika + 1×30 sekunnin byo-yomi:

 • Primary 60 min 00 sec, counter 0
 • Secondary 00 min 30 sec, counter 1
 • Sudden 00 min 00 sec
 • Claim On
 • Sound on 10 (piippaus 10 sekuntia ennen loppua)

Esimerkkinä 30 min pääaika + 3×20 sekunnin byo-yomi:

 • Primary 30 min 00 sec, counter 0
 • Secondary 00 min 20 sec, counter 1
 • Sudden 00 min 00 sec
 • Claim On
 • Game end 3
 • Sound on 10 (piippaus 10 sekuntia ennen loppua)

Pelkkä byo-yomi#

Jos esimerkiksi pikapeliä varten haluaa pelkän byo-yomin ilman pääaikaa, Excaliburiin on kuitenkin teknisistä syistä ohjelmoitava vähintään yhden sekunnin pääaika. Kuriositeettina 10 sekunnin byo-yomia vastaava aika löytyy presetistä 83 (GONG 1/10s).

Esimerkkinä 3×20 sekunnin byo-yomi:

 • Primary 00 min 01 sec, counter 0
 • Secondary 00 min 20 sec, counter 1
 • Sudden 00 min 00 sec
 • Claim On
 • Game end 3
 • Sound on 10 (piippaus 10 sekuntia ennen loppua)

Esimerkkinä 10 sekunnin byo-yomi:

 • Preset 83
 • Claim On
 • Sound on 05 (piippaus 5 sekuntia ennen loppua)

Pääaika + kanadalainen lisäaika#

Pääaika ohjelmoidaan primary-aikaan ja kanadalainen lisäaika secondary-aikaan. Kanadalaisen jakson siirtomäärä ohjelmoidaan secondary-ajan counteriin.

Esimerkkinä 60 min pääaika + 15 kiveä 5 minuutissa kanadalainen:

 • Primary 60 min 00 sec, counter 0
 • Secondary 05 min 00 sec, counter 15
 • Sudden 00 min 00 sec
 • Claim On
 • Sound on 30 (piippaus 30 sekuntia ennen loppua)

Pelkkä kanadalainen lisäaika#

Jos esimerkiksi kerhopelissä halutaan pelata kanadalaisella ilman pääaikaa, pitää pääaika teknisistä syistä laittaa esimerkiksi yhteen sekuntiin. Muuten kello ohjelmoidaan kuten pääaika + kanadalainen tavallisesti.

Esimerkkinä 25 kiveä 10 minuutissa:

 • Primary 00 min 01 sec, counter 0
 • Secondary 10 min 00 sec, counter 25
 • Sudden 00 min 00 sec
 • Claim On
 • Sound on 30 (piippaus 30 sekuntia ennen loppua)

Pääaika + inkrementti (Fischer)#

Inkrementillä pelattaessa pääaika ohjelmoidaan sudden-aikaan ja inkrementti accum-asetukseen.

Esimerkkinä 45 min + 15 sekuntia/siirto:

 • Primary 00 min 00 sec, counter 0
 • Secondary 00 min 00 sec, counter 0
 • Sudden 45 min 00 sec
 • Claim On
 • Accum 15
 • Sound on 10 (piippaus 10 sekuntia ennen loppua)

Pääaika + viive (Bronstein)#

Viiveellä pelattaessa pääaika ohjelmoidaan sudden-aikaan ja viive delay-asetukseen. Muuten kuin inkrementti.

Tiimalasi#

Jos kerhopeleissä haluaa leikkiä tiimalasiajalla, niin tiimalasi löytyy presetistä 82 (Hour Glass).

Asetusten korjaus kesken pelin#

Ajantasaus ja aikasakot#

Kellon aikaa voi muuttaa kesken pelin laittamalla kellon pauselle ja painamalla select-nappia. Kun uusi aika on asetettu, peliä voi jatkaa luonnollisesti pistämällä kellon takaisin play-asentoon. Ainoastaan kellon aktiivista aikaa voi muuttaa eli jos peli on pääajalla, byo-yomin asetuksia ei voi muuttaa ja päinvastoin.

Siirtolaskurin korjaus#

Jos siirtolaskuria haluaa korjata pelikirjausta tai muuta syytä varten, voi kellon laittaa pauselle ja painaa counter-nappia. Peli jatkuu kun oikea arvo on asetettu ja kello laitettu takaisin play-asentoon.

Lisäajan tarkistus#

Jos pääajalla haluaa nopeasti tarkistaa lisäajan asetukset, voi painaa kellon verify-nappia kahdesti. Ensimmäisellä kerralla näkyy pääajan asetukset ja toisella lisäajan asetukset. Erityisesti on huomioitava, että tämä ei vaadi kellon asettamista pauselle ja periaatteessa myös pelaajat voivat käyttää tätä ominaisuutta.

Monta samanaikaista turnausta#

Jos samoilla kelloilla pelataan useita turnauksia niin, että kierrokset limittyvät, Excalibureiden viittä käyttäjän vapaasti ohjelmoitavaa aika-asetusta kannattaa käyttää ahkerasti. Jos eri turnausten ajat on ohjelmoitu U1-slottiin, U2-slottiin jne. voi järjestäjä vaihtaa kellon aikaa heti asetuksen nimen kohdalla laittamalla kellon play-asentoon. Näin kellon asetukset vaihtuvat muutamalla painalluksella ja vaihto on käytännössä yhtä nopeaa kuin kellon resetointi muutenkin.

Kun kellossa on useiden limittäisten turnausten asetuksia samanaikaisesti, tavallisten preset-asetusten lisäasetukset (Claim, Game End, Sound jne) katoavat kun turnausten aikoja vaihdellaan. Näin ollen tällaisissa tilanteissa myös preseteistä suoraan löytyvät ajat kannattaa ohjelmoida käyttäjän omiin aikaslotteihin.

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.
« This page (revision-2) was last changed on 22-Sep-2010 00:22 by JanneNikula