Tämä sivu tulee sisältämään tietoa majoituksesta, kunhan kongressin sijainti Suomessa on selvillä. -- Vesa 7.8.2006

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-1) was last changed on 07-Aug-2006 10:26 by Vesa