Johdanto#

Aiheesta (hieman sivuten) on keskusteltu eri yhteyksissä, mutta missään sivulla ei vielä (toistaiseksi) ole kattavasti kerrottu, mitä Gon levittämiseksi on tehty, mitkä menetelmät on havaittu toimiviksi ja mitkä asiat kuuluvat no-no kategoriaan.

Esimerkiksi Matti on käsitykseni mukaan säännnöllisin (1-2 kertaa vuodessa) väliajoin tiedustellut nuorien pelaajien perään, tiedustellen josko osallistumishalukkaita Nuorten SM-kisoihin olisi riittävästi kisojen järjestämiseksi, mutta käsittääksi suuria toimenpiteitä Gon levittämiseksi nuorille ei ole tehty (tosin tässä voin olla aivan metsässä... siispä pahoittelen etukäteen mielipahaa, jota tietämättömyydessäni esittämä väite mahdollisesti aiheuttaa).

Toivoisin, että tänne sivustolle kertyisi tietoa (+ keskustelua)

 • tapahtumista, joissa Gota voi esitellä
 • tahoista, joita Gon tukeminen ehkä kiinnostoisi
 • ideoista, joilla voitaisiin ehkäpä edistää Gon asemaa Suomessa
 • olemassa olevista materiaaleista, joita Gon esittelemiseen voisi käyttää
 • muusta aiheeseen liittyvästä

-Esa Seuranen 5.11.2004.

Tapahtumia#

Muita tapahtumia:

Lautapelitapahtuma -idea#

Kävin syksyllä tiedustelemassa mahdollisuutta järjestää lautapelitapahtumaa jossain Espoon kaupungin julkisessa (= ihmisiä käy muutenkin, esim. kirjastot) tilassa -- ja Leppävaaran aluekirjasto lämpeni ajatukselle lautapelitapahtumasta niin paljon, että tänä aamuna (5.11.2004) sovittiin kirjaston kanssa alustavasti tapahtuman järjestämisestä. Ajankohdaksi ajateltiin jotain ensi helmikuun (2.2005) lauantaita.

Lautapelitapahtuman hahmotelmaa voi vilkaista yleiskuvan saamiseksi, tosin mitään ei ole lyöty lukkoon (paitsi kenties kesto, jonka tulisi mieluiten olla yksi päivä).

Mitä tapahtuu seuraavaksi: markkinoin ajatusta eteenpäin Shakki, Shogi, Xianqi ja Renju harrastajille ja tiedustelen heidän mahdollisuuksiaan osallistua tapahtumaa (= kuinka paljon he voivat käyttää resursseja itse tapahtumaan sekä tarvittavien materiaalien tuottamiseen, esim. julisteisiin).

Mitä haluaisin tietää:

 • Kaipa idea on kannatettava Go-yhteisön taholta
 • Lisä(trivia/historia)tietoa Gosta, hahmotelmassa olevat tiedot/luulot keräsin omasta muistista, muutamista verkkodokumentesta sekä PoGon vanhoista dokkareista -- joiden täydestä totuudenmukaisuudesta en voi olla täysin varma...
 • Hyvät ideat ovat aina tervetulleita

Mitä Leppävaaran kirjastosta saadaan:

 • Tilat (ständit, pöydät + tuolit sekä <jos tarvitaan> kokoussali dataprojektorilla) ilmaiseksi
 • Mahdollisuuksien mukaan koordinaatiota kirjaston muiden tapahtumien kanssa (esim. ystävänpäivään liittyen "pelataan ystävän kanssa" tms.)
 • Markkinointia toisten kirjastojen suuntaan, jossa tapahtuma voitaisiin myöskin järjestää (olettaen tietenkin, että tapahtuma toteutuu ja siitä jää positiivinen kuva kirjastollekin)

Mitä Leppävaaran kirjastosta ei saada:

 • Materiaali (julisteet, jaettavat lehtiset, tms) on tuotettava omin kustannuksin
 • Pelaajia/Esittelijöitä

-Esa 5.11.2004.

Materiaalia#

Huomasin jossain vaiheessa syksyä, että PoGon(kin) kaapista löytyvät suomenkieliset Go-tehtäväkortit olivat ilmeisestikin peräisin EGCC:stä (European Go Cultural Centre) -- heidän sivuillaan oli aika paljon muutenkin mielenkiintoista juttua Go-harrastuksen edistämisessä. -Esa 5.11.2004

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-3) was last changed on 06-Nov-2004 13:25 by JanneJalkanen