Helsingin go-kerho ry.:n pääsivulle

Vuoden 2009 syyskokous#

 • Paikka: Pihvipaikka Karhunpesä
 • Aika: ti 24.11.2009

Esityslista#

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
 6. vahvistetaan jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavalle kalenterivuodelle
 8. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä 5 §:n edellyttämissä rajoissa ja valitaan hallituksen jäsenet
 9. valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 11. kokouksen päättäminen

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.
« This page (revision-2) was last changed on 09-Nov-2009 23:30 by Hapi