Turku Hayashi ry:n sääntömääräinen vuosikokous 19.3.2007 Three Beersissä kello 19.

Esityslista

Työjärjestys

1. Kokouksen avaus
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
4. Ääntenlaskijoiden valinta
5. Tilinpäätöksen 2006 esittely
6. Talousarvion käsittely ja jäsenmaksun suuruus
7. Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
8. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille
9. Uuden hallituksen valinta
10. Muut esille tulevat asiat
11. Kokouksen päättäminen

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-3) was last changed on 25-Feb-2007 14:35 by 130.232.129.225