Markku: (joskus hämärässä yössä vuonna 2002)
Kanpai on yleinen tamperelainen rekisteröimätön go-kerho. Vaikka jäsenistön enemmistö onkin nykyään emeritusttgoklaisia, kaikki muutkin ovat luonnollisesti tervetulleita. Toiminta on toistaiseksi ollut TTgoK:n vastuualuetta Suomen go-liiton jäsenmaksujen keräämistä ja tilittämistä lukuun ottamatta. Tilanne muuttunee tulevaisuudessa harmaan eminenssin lukumäärän ja resurssien kasvaessa.
Itse asiassa Tampereella on ollut lyhyen aikaa "Kanpai ry". Toimintaa ei ole vielä ehditty organisoida.
- Teemu (joskus synkässä yössä vuonna 2002)

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-1) was last changed on 12-Nov-2006 18:53 by Antti Tarvainen