Lessons in the Fundamentals of Go#

  • kieli: englanti
  • kirjoittaja: Toshiro Kageyama
  • kustantaja: Kiseido
  • kuvaus: Viihdyttävästi ja selkeästi kerrottua asiaa. Yksi kirjan luku yhtä perusasiaa kohti kuten kytkeminen ja leikkaaminen, tikapuut ja verkot, alue ja vaikutusalue.
  • saatavuus: helposti saatavissa

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-1) was last changed on 04-Feb-2007 11:10 by Erno