Yilun Yang's Go Puzzles, Volume 1: Life and Death by the Numbers#

  • kieli: englanti
  • kirjoittaja: Yang Yilun
  • kustantaja: Slate & Shell
  • kuvaus: keskivaikeita ja vaikeita life-and-death -ongelmia, joissa alkuasetelmassa mustan kivet ovat jonkun numeron muodossa.
  • saatavuus: saatavissa

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-3) was last changed on 30-May-2006 14:45 by Bass