Tesuji#

  • Kieli: englanti
  • Kirjoittaja: James Davies
  • Kustantaja: Kiseido
  • Kuvaus: Opettaa järjestelmällisesti tesujeita (paikalliseen tilanteeseen sopivia yllättävän hyviä siirtoja). Kirja koostuu tesujityyppien esittelyistä ja lukuisista niihin liittyvistä tehtävistä.
  • Saatavuus: Helposti saatavilla

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.
« This page (revision-2) was last changed on 24-May-2006 12:18 by 130.233.16.200