Hyvä suomalainen gonpelaaja!#

Oletko kiinnostunut Euroopan Go-kongressista Suomessa 2010 ja sen järjestelyjen tämänhetkisestä tilanteesta? Kiinnostaako, mitä voit tehdä sen hyväksi?

Lauantaina 9.5. järjestetään kongressiin liittyvä kokous. Paikalla on tämän hetkistä organisaatiota, kongressista kiinnostuneita ja Sinä. Kokouksessa vastataan kysymyksiin tämän hetken tilanteesta ja tulevaisuudesta, kysellään lisää innostuneita mukaan tekemään sekä kuunnellaan ideoita ja kommentteja. Läsnäolo ei velvoita mihinkään.

Tervetuloa kyselemään, keskustelemaan, kertomaan ideoitasi tai vain kuuntelemaan. Kokous pidetään lauantaina 9.5. klo 15 Uudella ylioppilastalolla Helsingissä, Mannerheimintie 5 B 3 krs.

--Kongressijärjestäjät

(Lisätietoja Suvilta, suviPISTEleppanenATikiPISTEfi)

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-2) was last changed on 06-May-2009 13:41 by 130.230.5.194