Tämä sivu on tarkoitettu mahdolliseen keskusteluun turnaukseen liittyvistä aiheista. -- Vesa 1.11.2007


Onko tämä EGF:n C-luokan turnaus?

-- Markku, 18.12. 2007

Peliajoista johtuen kyllä.

-- Vesa 20.12.2007

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-4) was last changed on 20-Dec-2007 17:21 by VesaLaatikainen