Suomen Go-liittoon kuuluvan kerhon perustaminen#

Muutamista paikoista on tullut kyselyitä, mitä kaikkea tarvitaan Suomen Go-liitto ry:hyn kuuluvan kerhon perustamiseksi, joten tälle sivulle voisi koota asiaan liittyviä tietoja. Tässä lyhyesti:

Kerho pitää perustavan kokouksen. Kokouksessa on hyvä päättää, että kerho rekisteröidään ja, että kerho hakee liiton jäsenyyttä, ettei tarvitse pitää uuttaa kokousta asioiden päättämiseksi. Kerho lähettää anomuksen liitolle. Liitto hyväksyy jäsenen ja kerho maksaa jäsenmaksun, sekä ilmoittaa jäsenet.

Tänne voisi koota muutakin tietoa siitä, mitä kaikkea kerhon perustamisessa ja ry:ksi ryhtymisessä kannattaa ottaa huomioon.

-- Teemu Hirsimäki, 27.11.2003

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-2) was last changed on 05-May-2004 11:13 by TeemuHirsimäki