Liiton jäsenkerhon vuosittaiset rutiinit#

Tämän sivun on tarkoitus kertoa Suomen go-liiton jäsenkerhojen aktiiveille perustietoa liiton jäsenkerhojen käytännön velvollisuuksista ja yhteistyöstä liiton hallituksen kanssa.

Minimivaatimukset#

Suomen go-liiton jäsenkerhojen on oltava rekisteröityjä yhdistyksiä. Koska liiton jäsenkerhot ovat yleensä hyvin pieniä yhdistyksiä, monet yhdistystoiminnan käytännön asiat helposti hoidetaan hyvin kevyesti tai ohitetaan kokonaan. Jäsenkerhojen täytyy kuitenkin ylläpitää jäsenluetteloa, kyetä taloudelliseen toimintaan ja viestintään liiton hallituksen kanssa.

Jäsenluettelo#

Suomen go-liiton jäsenkerhojen on pidettävä yhdistyslain 11 § mukaista jäsenluetteloa. Liitto ei tarkista jäsenten koko nimeä tai kotipaikkakuntaa, mutta nimiluetteloa täytyy ylläpitää. Tämä luettelo ei ole sama asia kuin minkään turnauksen osallistujaluettelo tai sähköpostilista vaan luettelo henkilöistä, jotka ovat liittyneet yhdistyksen jäseniksi. Jäsenmaksuista saa pientä alennusta opiskelija- ja juniorijäsenten osalta, joten näistä saa pitää kirjaa mutta pakollista se ei ole.

Jäsenkerhon jäsenmaksu ja äänimäärä määräytyy suoraan jäsenluettelon mukaan, joten jäsenluettelon ylläpito on pakollista.

Taloudellinen toiminta#

Jokaisella jäsenkerholla pitää olla kyky ottaa vastaan jäseniltä jäsenmaksuja ja maksaa kerhon jäsenmaksu liitolle tilisiirrolla. Kerho voi pitää rahat käteiskassana, pankkitilillä tai miten haluaa, mutta jokaisella kerholla pitää olla joku tapa kerätä jäseniltä rahaa ja maksaa liitolle tilisiirrolla.

Kerhon täytyy huolehtia että kerholla on alkuvuodesta riittävästi rahaa liiton jäsenmaksua varten. Jäsenmaksut kerätään liiton sääntöjen mukaan alkuvuodesta siten että jäsenmaksu on aina maksettava viimeistään 31. maaliskuuta.

Viestintä liiton hallituksen kanssa#

Jokaisella jäsenkerholla pitää olla sähköpostiosoite, johon liiton hallitus voi lähettää viestejä siten että viesti päätyy kerhon vastuullisille aktiiveille. Yleensä sähköpostiosoite on joko kerhon puheenjohtajan henkilökohtainen osoite tai koko hallituksen sähköpostilista. Jos yhteysosoite on sähköpostilista, listan täytyy olla siltä osin avoin, että liiton hallituksen jäsenten viestit päätyvät listalle jakeluun.

Kun yhteystiedot vaihtuvat, jäsenkerhon täytyy lähettää liitolle uudet yhteystiedot. Yleensä yhteystiedot vaihtuvat kun puheenjohtaja tai hallitus vaihtuvat, joten uusien aktiivien on hyvä lähettää liitolle uudet yhteystiedot.

Suomen go-liiton hallituksen sähköpostiosoite on finland@eurogofed.org joka jaellaan sähköpostilistana koko hallitukselle. Kaikki tietojen päivitykset, turnaushakemukset ja muut yhteydenotot pitää ensisijaisesti lähettää tähän osoitteeseen.

Liitossa toimiminen ja vaikuttaminen#

Yleensä aktiiviset kerhot eivät pelkästään hoida minimivaatimuksia vaan osallistuvat aktiivisemmin liiton toimintaan.

Suomen go-liiton suurimmat päätökset tehdään kevät- ja syyskokouksissa. Kaikki jäsenkerhot voivat osallistua ja äänestää kokouksissa. Kerhon kannattaa lähettää kokouksiin ainakin yksi edustaja.

Go-liiton käytännön toiminta on go-liiton hallituksen vastuulla. Koska liitto vastaa koko maan toiminnasta, liitossa on hyvä olla aktiiveja eri kerhoista ja eri paikkakunnilta. Liiton hallituksessa voi vaikuttaa moneen go-liiton käytännön asiaan. Jäsenkerhot voivat asettaa hallitukseen ehdolle omia ehdokkaitaan joka syyskokouksessa.

SM-turnaukset ovat eräs liiton näkyvimmistä toimintamuodoista. SM-turnausten järjestäjät valitaan kevät- ja syyskokouksissa. Näihin kokouksiin on hyvä valmistautua etukäteen ja miettiä, mitä SM-turnauksia oma kerho haluaisi ja voisi järjestää.

Yksittäisissä asioissa liiton hallitukselle voi lähettää viestejä ja tukihakemuksia. Liitto budjetoi joka vuosi jonkin verran varoja gon promotointiin ja go-projekteihin, joita jaetaan erilaisiin gota edistäviin tarkoituksiin tapauskohtaisesti. Liitto ei ole tukiautomaatti, mutta järkevästi suunnitellut ja kustannuksiltaan järkevät hankkeet saavat yleensä tukea.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-2) was last changed on 22-Jan-2015 09:22 by JanneNikula