Koska Suomen nykyinen luokitusjärjestelmä perustuu pelaajien vapaaehtoistyöhön, ajattelin, että palvelisi kaikkia kerätä tänne pieni lista aktiivisesti luokittamisesta kiinnostuneista pelaajista. Esimerkiksi luokittamisesta kiinnostuneet voisivat kertoa täällä omat korotusperusteensa ja minkä alueen pelaajia he enimmäkseen tarkkailevat. Tällä saavutetaan se etu, että muut luokittajat näkevät toisten korotusperusteet ja voivat pyrkiä tasapuoliseen toimintaan maan laajuisesti. Samalla nähdään myös aktiivisesti luokittamisesta kiinnostuneiden pelaajien määrä ja jääkö jonnekin esimerkiksi katvealueita.

Kari Visala#

  • Minulla on oikeus korottaa 3 kyu:hun. Tarkkailen enimmäkseen Tamperelaisia kerhopelaajia ja korotan sekä turnaus-, netti- että kerhopelimenestyksen perusteella. Jos olen itse pelannut korotettavaa vastaan, saatan myös mutulla arvioida ko. pelaajan pelitasoa, mutta jos en huomaa jonkun hyvää tulosriviä, voi minulle tästä kertoa. Yleensä olen korottanut pelaajan viimeistään, jos gor-malli antaisi n. 5% virhemarginaalin, mutta yleensä aikaisemmin, koska alle 2 kyu:n tasolla pelaajat kehittyvät yleensä nopeasti.

Markku Jantunen#

  • Yleiskorotusoikeuksia minulla on 3 kyuhun. Tarkkailen eniten tamperelaisia kerhopelaajia ja korotan heitä sekä turnaus-, netti- että kerhopelimenetyksen perusteella. Tarkkailen myös muiden kerhojen ylempiä pelaajia ja tarvittaessa raportoin korotustarpeesta niille luokittajille, joiden korotusoikeudet riittävät heidän korottamiseensa - juuri niin kuin luokitusohjeen mukaan kuuluukin tehdä. Arvioin turnausmenestyksen riittävyyttä vertailemalla luokitusten likelihoodeja kohdetasolla verrattuna voimassa olevan luokituksen likelihoodin. Likelihoodien laskennassa käytän vastustajien nimellisluokituksia ja voittamistodennäköisyydet otan EGF:n GoR-järjestelmässä käytetystä "teoreettisesta" mallista. Mielestäni korotuksella on kiire, jos kohdetasolla tai sen yläpuolella olevan luokituksen likelihood on vähintään kymmenkertainen verrattuna voimassaolevaan. Yleensä pelaajat on korotettu viimeistään siihen mennessä. Joskus joku voi jäädä huomaamatta.

Jari Koivikko#

  • Yleiskorotusoikeuksia minulla on 8 kyuhun. Vain HGK&ToiGo peli-illoissa henkilökohtaisesti, mutta kysyn kuitenkin turnaus- ja nettipelimenetyksen. Jos puhun korkeammista luokituksista, se on aina spekulointia ja vain pelaajan mielipide. Painotan pelin näkemistä joko suoraan tai vastustajien kertomana. Mielestäni korotuksilla ei ole kiire. Ne tehdään kun on aihetta.

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.
« This page (revision-5) was last changed on 19-Sep-2005 16:20 by JariKoivikko