PoistaMinut

Hallitus valmistelee luokituskomiteaesityksen vuosikokoukselle. Kts. http://www.gowrite.net/forum/viewtopic.php?t=298 -- Vesa 4.9.2006

Taustaa#

Faktaa

(Toivoisin, ettei tämän alaotsikon alle laitettaisi mitään muuta kuin faktatietoa asiasta. Joku hallituksen jäsenistä voisi ystävällisesti täydentää tähän esityksen varsinaisen muodon ja jonkinlaisen virallisen perustelun asiasta, ilman omia henkilökohtaisia mielipiteitä, kiitos.)

Vuosikokouksesssa 23.4 tuotiin hallituksen toimesta yhdistyksen kokouksen pohdittavaksi ja päätettäväksi uuden luokitustoimikunnan perustamista. Asia päätettiin lykätä seuraavaan, todennäköisesti Turussa 17-18.6 pidettävään, yleiskokoukseen. Samalla sovittiin, että asiasta harjoitetaan julkista keskustelua ennen kokousta, jottei asiasta tarvitsisi päättää ikäänkuin kylmiltään. Tämän sivun tarkoituksena on toimia tällaisena keskustelu- ja tiedotuskanavana.


Keskustelu#

Oma käsitykseni hallituksen ehdotuksesta on seuraava: wanhaa luokituskomiteaa ei palauteta, vaan nykyinen luokituskäytäntö säilytetään. Nykyisen järjestelmän rinnalle luodaan luokitustoimikunta, joka tietyin väliajoin tarkastaa maamme luokituksien oikeellisuutta ja hoitaa esimerkiksi mahdolliset roikkumaan jääneet korotukset.

Pidän itse henkilökohtaisesti tällaista elintä tarpeellisena nykyjärjestelmälle ja myös positiivisena ilmiöänä, kunhan ko. toimikunta on dynaaminen ja kattaa jäseniä useista eri kerhoista.

-- Pekka, 28.4.2006

Jokaisesta go-liiton jäsenkerhosta joku edustajaksi. Mielellään joku aktiivinen osallistuja kerho- ja turnaustoimintaan.

-- Markku, 28.4. 2006

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.
« This page (revision-7) was last changed on 04-Sep-2006 17:43 by Vesa Laatikainen