Mikä sivulle nimeksi?#

Tein tänne sivun kysyäkseni nimikäytännöistä. Hirvittää melkein joitakin sivuja lukiessa nämä yhdys sana virheet, joita Wikin nimikäytöntö aiheuttaa.

Miten sivuille pitäisi antaa nimet, että ne olisivat edes lähellä kelvollista suomea. Saako vaikkapa nimeen Peli Illat siihen kuuluvan väliviivan jotenkin?

Anteeksi nipotus, mutta kyllä tuollainen hirvittää. Emmehän toki ole aivan sivisty mättömiä?

-- J


No, silloin aikanaan sitä kyseltiin ja tätä pidettiin parempana kuin normaalimpaa "PeliIllat" -käytäntöä. Wikinimet aiheuttavat tiettyjä rajoitteita.

Ja se on muuten yhdysmerkki, eikä väliviiva. ;-)

(JSPWikiin on tulossa muutos asian tiimoilta, kunhan nyt ensin saadaan stabiili versio ulos...)

-- JanneJalkanen


Jokos se stabiili versio alkaisi pian olla ulossaatuna? -- Bass, viisi ja puoli vuotta edellisen kommentin jälkeen

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-3) was last changed on 10-Dec-2011 17:06 by 84.250.84.15