Turku is reachable from abroad by bus, by train, by ferry or by plane
Åbo nås från utlandet med färja, med tåg, med buss och med flyg

Färja / Ferry#

Åbo serveras med direkt anslutning till Stockholm. Dessa anslutningar tillhandahålls av:
Turku is served with direct ferry connections to Stockholm. These connections are provided by:
Tallink Silja In Englishpå svenska
Viking Line: In Englishpå svenska

Flyg / Plane#

Blue1 har direktflyg till Åbo från Stockholm och från Köpenhamn
Blue1 has direct flights to Turku from Stockholm and from Copenhagen.
Blue1
Finnair flyger till Åbo från Helsingfors. Finnair flies to Turku from Helsinki.
Finnair

Tåg / Train#

Tågförbindelser tillhandahålls av Finska Järnvägen. Det finns direkta tågförbindelser till Åbo från Helsingfors och från Tampere.
Train connections are provided by Finnish State Railways. There are direct train connections to Turku from Tampere and from Helsinki.
In English på svenska

Buss / Bus#

Tidtabeller för bussar: Matkahuolto
Information about the bus connections can be found from Matkahuolto

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.
« This page (revision-9) was last changed on 05-Feb-2011 23:04 by 86.50.92.194